menu
person
img
63.3(4Укр)-8
Б 28
Батій, Яна Олександрівна.
    Андрей Шептицький [Текст] : монографія / Я. Батій ; [худож.-оформ.                                             Л. П. Вировець]. - Харків : Фоліо, 2016. - 119, [9] с. : фот. - 3700 экз. - ISBN 978-617-7012-51-0
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)-8


63.3(7БРА)
Б 90
Буарке ді Оланда, Сержіу (1902-1982).
    Коріння Бразилії [Текст] = Raizes do Brasil : науково-популярне вид. / Сержіу Буарке ді Оланда ; пер. з португ. Оксани Воронської ; [наук. ред. В. Самойленко]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 238, [2] с. - Посилання.: с. 225-234. - Ім. покажч.: с. 235-238. - 1500 пр. - ISBN 978-617-7192-57-1
ГРНТИ    ББК
03.29    63.3(7БРА)


63.3(0)53
Е 61
Енглунд, Петер (1957-).
    Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах [Текст] = [Stridens skonhet och sorg] : монографія / Петер Енглунд ; [пер. з швед. Н. В. Третякової; худож.-оформ. Л. П. Вировець]. - Х. : Фоліо, 2016. - 554, [3] с. : іл. - Л-ра: с. 512-516. - Покажч.: с. 517-522. - Прим.: с. 523-555. - 2450 пр.  - ISBN 978-966-03-7506-2
ГРНТИ    ББК
03.29    63.3(0)53


63.3(4УКР)64
З-53
Земляной, Владимир.
    Русский Разухай или украинские грабли [Текст] : историческая литература / В. Земляной ; фот. А. Клименко. - Киев : АВІАЗ, 2015. - 160 с. : цв. фот. - 1000 экз. - ISBN 978-966-8936-94-4
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)64


63.3(4Укр)-8
И 90
    Історія України в особах: ХІХ століття [Текст] : нариси / кол. авт.: В. С. Шандра (керівник), І. І. Глизь, О. М. Донік. - К. : Україна, 2015. - 368 с. : іл. - 2000 пр.  -  ISBN 978-966-524-429-5
ГРНТИ    ББК
03    63.3(4Укр)-8


63.2
К 54
    Князі Вишневецькі [Текст] : монографія / під наук.ред. І. Тесленка. - К. : Балтія-Друк, 2016. - 319 с. : цв.ил. - 1000 пр. - ISBN 978-617-516-014-5
ГРНТИ    ББК
03.29    63.2


63.214(4УКР)4
К 54
    Князі Острозькі [Текст] : монографія / [О. Дзярнович та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка ; пер. з лит. В. Журби]. - К.: Балтія Друк, 2014. - 279, [1] с. : іл., портр., рис., фот. цв. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - ISBN 978-611-516-009-9
ГРНТИ    ББК
03.26    63.214(4УКР)4


63.3(4Укр)
К 90
Куліш, Пантелеймон Олександрович.
    Повість про український народ [Текст] : монографія / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та авт. вступ. ст. В. Івашків ; пер. з рос. Я. Приходи]. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 226, [2] с. : портр. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Хронол. покажч.: с. 225. - 1000 пр. - ISBN 978-966-457-301-3
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)


63.3(4)524
П 27
    Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень [Текст] : сборник / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. В. Шевченко. - Київ : Кліо, 2015. - 800 с. : карти ; 24 см. - 1000 пр. - ISBN 978-617-7023-32-5 (в тв. опр.)
ГРНТИ    ББК
03.27    63.3(4)524


63.3(4Укр)-8
С 76
Стамбол, Ігор Іванович.
    Іван та Юрій Липи [Текст] : біографічні спогади / І. І. Стамбол, С. В. Кучеренко ; [худож.-оформ. В. М. Карасик]. - Х. : Бібколектор, 2016. - 120, [2] с. - Л-ра: с. 120. -                             4000 пр. - ISBN 978-617-7013-56-2
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)-8


63.3(4УКР)6
Ф 40
Фельштинський, Юрій.
    Третя світова: Битва за Україну [Текст] : драма / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. В. Єшкілєв. - К. : Наш формат, 2015. - 408 с. - 2000 пр. - ISBN 978-617-7279-02-9
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)6


63.3(4УКР)46-8
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович.
    Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Текст] : історичний портрет / Валерій  Шевчук ; [голов. ред.  С. Головко]. - К.: Либідь, 2012. - 464 с. - Л-ра: с. 435-443. - Ім. покажч.: с. 444-460. - ISBN 978-966-06-0610-4
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)46-8


74.200.58
Р 59
Роглєв, Х. Й.
    Лейтенант Доброта [Текст] : посібник / Х. Й. Роглєв. - К. : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с. : іл. - 1000 пр. - ISBN 978-966-96674-4-1
ГРНТИ    ББК
14.27.25    74.200.58


75.713(4УКР)я6
З-81
    Золото нації. Ілюстрована історія боксу в Україні [Текст] : збірка біографічної інформації / А. А. Горюнов. - К. : Техніка, 2015. - 112 с. : фот. - На обкл. і тит. с. автор не зазнач. - 500 пр. - ISBN 978-966-575-207-3
ГРНТИ    ББК
77.01.09    75.713(4УКР)я6


81.2Англ-93
Б 67
Бичер-Стоу, Г.  
    Хижина дяди Тома [Текст] : книга для чтения на английском языке / Г. Бичер-Стоу ; коммент. и словарь  Ю. В. Гадаевой. - СПб. : КАРО, 2006. - 768 с. - 3000 экз. -  ISBN 5-89815-735-2
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Б 87
Брэдбери, Рэй.
    451 градус по Фаренгейту [Текст] : книга для чтения на английском языке / Рэй Брэдбери ; коммент. и словарь   Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2016. - 224 с. - (Modern Prose). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9925-0475-0
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Б 87
Брэдбери, Рэй.
    Марсианские хроники [Текст] : книга для чтения на английском языке / Рэй Брэдбери ; комент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2015. - 320 с. - (Modern Prose). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9925-0539-9
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-922
Г 60
Голицынский, Ю. Б.
    Соединенные Штаты Америки [Текст] : пособие по страноведению /  Ю. Б. Голицынский. - СПб. : КАРО, 2013. -   448 с. : ил. - (Страноведение). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9925-0137-7
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-922


81.2Англ-93
Д 42
Джойс, Дж.  
    Дублинцы [Текст] : книга для чтения на английском языке / Дж. Джойс ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2013. - 320 с. - (Modern Prose). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9925-0839-0
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Пол-9
Е 74
Єрмола, В. Й.
    Польська мова. Початковий курс [Текст] : навч. вид. / В. Й. Єрмола ; переклад  І. А. Андрущенка. - К. : Арій, 2015. - 256 с. - 1000 пр. - ISBN 978-966-498-415-4
ГРНТИ    ББК
16    81.2Пол-9


81.2Англ-93
З-81
    Золушка = Cinderella [Текст] : пособие / адаптац., предисл., упр. и словарь  А. Г. Карачковой ; ил. И. В. Махова ; серийн. оформл. М. А. Владимирской. - М. : Айрис-пресс, 2016. - 32 с. : ил. - (Читаем вместе). - 7000 экз. - ISBN 978-5-8112-6373-8
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Исп-92
И 88
    Испанские сказки и рассказы [Текст] : пособие по чтению / сост., задания, коммент., словарь Н. В. Ивановой ; иллюстр. худож. О. В. Вороновой. - СПб. : КАРО, 2014. - 144 с. : ил. - (Lectura y ejercicios). - 20000 экз. - ISBN 978-5-9925-0883-3
ГРНТИ    ББК
16    81.2Исп-92


81.2Ита-92
И 92
    Итальянские народные сказки [Текст] : пособие по чтению / сост., зад., коммент., словарь И. Г. Константиновой. - СПб. : КАРО, 2015. - 112 с. - (Lettura y gli esercizi). -  1500 экз. - ISBN 978-5-9925-1087-4
ГРНТИ    ББК
16    81.2Ита-92


81.2Нем-93
К 36
Кестнер, Э.  
    Кнопка и Антон: книга для чтения на немецком языке [Текст] : пособ. по стению / Э. Кестнер ; адаптац., коммент., задания и словарь М. В. Холодок ; худож. О. В. Воронова. - СПб. : КАРО, 2012. - 224 с. : ил. - (Чтение с упражнениями). - 2000 экз. -   ISBN 978-5-9925-0796-6
ГРНТИ    ББК
16    81.2Нем-93


81.2Нем-93
К 36
Кестнер, Э.  
    Кот в сапогах [Текст] : книга для чтения на немецком языке / Э. Кестнер ; адаптац., упраж., словари и инсценировка Е. В. Юдиной ; худож. Г. Г. Светозаров. - СПб. : КАРО, 2014. - 96 с. : ил. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9925-0710-2
ГРНТИ    ББК
16    81.2Нем-93


81.2Англ
К 42
Кіплінг, Р.  
    Мауглі = Mowgli [Текст] : посіб. з читання / Р. Кіплінг ; адапт., вправи, словник Т. С. Тітової. - К. : Арій, 2015. - 112 с. - (Читаю англійською). - 1000 пр.  -    ISBN 978-966-498-381-2
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ


81.2Англ-93
К 82
Кристи , А.  
    Восточный экспресс [Текст] : книга для чтения на английском языке / А. Кристи ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2015. - 320 с. - (Detective Story). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9925-0173-5
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93

81.2Англ-93
К 82
Кристи, А.  
    Объявлено убийство [Текст] : книга для чтения на английском языке / А. Кристи ; подгот. текста, коммент. и словарь К. Ю. Михно. - СПб. : КАРО, 2010. - 416 с. - (Detective Story). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9925-0607-5
ГРНТИ    УДК
16    372.8
    ББК
    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Л 76
Лондон, Джек.
    Мартин Иден [Текст] : книга для чтения на английском языке / Джек Лондон ; коммент. и словарь Ю. В. Князькиной. - СПб. : КАРО, 2016. - 512 с. - (Classical Literature). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9925-0298-5
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ
М 74
Моем, С.  
    Людина зі шрамом та інші оповідання = The man with the scar and other stories [Текст] : учебное пособие / С. Моєм ; адапт., вправи, словник О. А. Борити,  Т. І. Коробейнікової. - К. : Арій, 2016. - 160 с. - (Читаю англійською). -  ISBN 978-966-498-389-8
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ


81.2Нім-9
Н 84
Носков, С. О.
    Самовчитель німецької мови [Текст] : самоучитель / С. О. Носков. - 18-е вид., переробл. та доп. - К. : Арій, 2016. - 432 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-498-014-9
ГРНТИ    ББК
17    81.2Нім-9


81.2Англ-93
О-63
Оруэл, Дж.  
    1984 [Текст] : книга для чтения на английском языке / Дж. Оруэлл ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2015. - 384 с. - (Modern Prose). - 5000 экз. -   ISBN 978-5-9925-0563-4
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Ита-93
Р 60
Родари, Дж.  
    Приключения Чиполлино [Текст] : книга для чтения на итальянском языке / сост.  (упр., комент. и словарь) И. Г. Константинова ; ил. С. И. Ващенок. - СПб. : КАРО, 2013. - 336 с. : ил. - (Lettura con gli esercizi). - 2000 экз. -  ISBN 978-5-9925-0875-8
ГРНТИ    ББК
16    81.2Ита-93


81.2Англ-93
С 34
Сигал, Э.  
    История любви [Текст] : книга для чтения на английском языке / Э. Сигал ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2013. - 128 с. - (Modern Prose). -  3000 экз. - ISBN 978-5-9925-0477-4
ГРНТИ    УДК
16    372.8
    ББК
    81.2Англ-93


81.2Англ-93
С 42
    Сказки дядюшки Римуса [Текст] : книга для чтения на английском языке / сост. Д. Харрис ; коммент. и словарь         Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2014. - 224 с. - (Classical Literature). - 2000 экз. - ISBN 978-5-9925-0907-6
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2АНГЛ-4
С 91
    Сучасний англо-український та українсько-англійський словник [Текст] : 200000 слів та словосполучень / уклад. М. Г. Зубков, В. К. Мюллер , В . Федієнко ; наук.     та літ. ред. К . М . Кононенко. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - Харків : ВД "Школа", 2014. -                 944 с. ; 21 см + 1 CD. - Текст : укр., англ. - 3000 пр. - ISBN 978-966-429-073-6
ГРНТИ    ББК
16.41.99    81.2АНГЛ-4


81.2Укр-4
С 91
    Сучасний тлумачний словник української мови [Текст] : 60000 слів : оптимальна добірка слів з усіх галузей знань / упоряд.: Н. Д Кусайкіна, Ю. Цибульник ; за ред.                 В. В. Дубічинського. - Харків : ВД "Школа", 2009. - 832 с. ; 20 см. - 3000 пр. -  ISBN 966-8182-64-2 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
16.41.99    81.2Укр-4


81.2Англ
Т 30
Тейер, Дж.  
    Кумедні історії = Funny Stories [Текст] : книга для читання на англ. мові / Дж. Тейер ; адапт., вправи, словник  В. І. Коломієць. - К. : Арій, 2016. - 80 с. - (Читаю англійською). - ISBN 978-966-498-377-5
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ


81.2Укр-923
Т 67
Тріщук, О. В.
    Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : нач. посіб. / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : НТУУ КПІ, Політехніка, 2016. - 164 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-622-789-1  
ГРНТИ    ББК
17    81.2Укр-923


81.2Англ-93
У 98
Уэллс, Г. Дж.
    Пища богов [Текст] : книга для чтения на английском языке / Г. Дж. Уэллс ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2015. - 352 с. - (Classical Literature). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9925-1073-7
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-93
У
98
Уэллс, Г. Дж.
    Человек-невидимка. Машина времени [Текст] : книга для чтения на английском языке / Г. Дж. Уэллс ; коммент. и словарь М. М. Солоницыной. - СПб. : КАРО, 2016. -  320 с. - (Classical Literature). - 1200 экз. - ISBN 978-5-9925-0751-5
ГРНТИ    УДК
16    372.8
    ББК
    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Х 35
Хейли, Артур.
    Аэропорт [Текст] : книга для чтения на английском языке / Артур Хейли ; коммент. и словарь К. Ю. Михно. - СПб. : КАРО, 2015. - 640 с. - (Modern Prose). - 2500 экз. -  ISBN 978-5-9925-0426-2
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Х 37
Хемингуэй, Э.  
    По ком звонит колокол [Текст] : книга для чтения на английском языке /  Э. Хемингуэй ; подгот. текста, коммент. и словарь А. В. Клетновой. - СПб. : КАРО, 2016. - 448 с. - (Modern Prose). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9925-0336-4
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Ш 40
Шекли, Р.  
    Обмен разумов [Текст] : книга для чтения на английском языке / Р. Шекли ; коммент. и словарь Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2013. - 256 с. - (Modern Prose). -  1500 экз. - ISBN 978-5-9925-0891-8
ГРНТИ    УДК
16    372.8
    ББК
    81.2Англ-93


81.2Англ-93
Ш 41
Шекспир, У.  
    Ромео и Джельетта: трагедия [Текст] : книга для чтения на английском языке /  У Шекспир ; подгот. текста, коммент. и словарь Л. В. Петровой. - СПб. : КАРО, 2012. - 192 с. - (Classical Literature). - 1500 экз. - ISBN 978-5-9925-0146-9
ГРНТИ    УДК
16    372.8
    ББК
    81.2Англ-93


81.2Англ
Ш 41
Шекспір, В.  
    Гамлет = Hamlet: книга для чит. на англ. мові [Текст] : учебное пособие / В. Шекспір ; адапт., вправи, словник                     Г. Р. Ровицької. - К. : Арій, 2015. - 144 с. - (Читаю англійською). - 1500 пр.  - ISBN 978-966-498-385-0
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ


81.2Англ
Ш 81
Шоу, Б.  
    Пігмаліон = Pygmalion [Текст] : навч. посіб. / Б. Шоу ; адапт., вправи, словник  О. А. Коваленко. - К. : Арій, 2015. - 160 с. - (Читаю англійською). - 1000 пр.  -  ISBN 978-966-498-387-4
ГРНТИ    ББК
16    81.2Англ


82.3(4Укр)-5
И 29
    Йде до нас колядочка [Текст] : [збірка : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / упоряд. А. М. Зеленська ; худож. К. Іванова. - К. : АВІАЗ, 2016. - 40 с. : кольор. іл. ; 29 см. -  5000 пр. - ISBN 978-617-7209-00-2 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
18.41.85    82.3(4Укр)-5


82.3(4УКР)
С 78
Стафійчук, Орест.
    Мольфари України . Чарівний світ вірувань та традицій українського народу [Текст] : зб. / О . Стафійчук. - К. : Техніка, 2015. - 200 с. - 700 пр. - ISBN 978-617-661-059-5
ГРНТИ    ББК
17.71    82.3(4УКР)


82.3(4УКР)-6
У 45
    Українські народні казки [Текст] : сказки / упоряд. Л. П. Мірошниченко ; мал. Ю. А. Галіцина. - К. : Веселка, 2015. - 173, [3] с. : кольор. іл., фот. - 1000 пр. - ISBN 978-966-01-0450-1
ГРНТИ    ББК
17.71    82.3(4УКР)-6


83.34УКР6
Ж 87
Жулинський, Микола Григорович.
    Слово на сторожі нації [Текст] : літературно-критичні твори / М. Г. Жулинський. - К. : Український  письменник, 2015. - 1016 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - 1000 пр. - ISBN 978-966-579-456-1
ГРНТИ    ББК
17.82.09    83.34УКР6


83я2
Л 64
    Література [Текст] : енциклопедія : для діт. серед. шк. віку / уклад. В. М. Скляренко ; худож.-оформл. Б. П. Бублик, С. В. Правдюк. - К. : Кордон, 2015. - 318 с. : іл. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-97331-4-6
ГРНТИ    ББК
17    83я2


83.34Укр1
К 64
Кониський, О. Я.
    Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя [Текст] : биография отдельного лица / О. Я. Кониський ; упоряд. В. А. Смілянської. - К. : Кліо, 2014. - 672 с. : іл. - 1000 пр.  - ISBN 978-617-7023-18-9
ГРНТИ    ББК
17    83.34Укр1


83.3(4УКР)6
Н 12
  На полі чести [Текст] : у 2 кн. / упоряд. О. Д. Сінченко. - К. : Кліо, 2015
    Кн. 1 : Невже то я? / Євген Сверстюк ; [худож. оформ. Н. В. М'ясковської]. - 364, [4] с. : фот., іл. - Прим.: с. 351-352. - Ім. покажч.: с. 353-360. - ISBN 978-617-7023-29-5
Есть автограф: Экз. 1059093 : Сверстюк, Євген; Экз. 1059093 : Овсієнко, Василь
ГРНТИ    ББК
17.01.09    83.3(4УКР)6


83.3(4УКР)6
Н 12
  На полі чести [Текст] : у 2 кн. / упоряд. В. В. Овсієнко. - К. : Кліо, 2015
    Кн. 2 : Наш сучасник Євген Сверстюк / [худож. оформ. Н. В. М'ясковської]. - 597, [3] с. : фот., іл. - Ім. покажч.: с. 580-594. - ISBN 978-617-7023-30-1
ГРНТИ    ББК
17.01.09    83.3(4УКР)6


83.3(4УКР)6
С 60
Соловей, Елеонора Степанівна.
    Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира Свідзінського [Текст] : [монографія] / Е. С. Соловей ; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2016. - 239 с. : 12 вкл. л. фот. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-00-1450-3
ГРНТИ    ББК
17.09.91    83.3(4УКР)6


83.34УКР1
С 76
Стадниченко, Володимир Якович.
    Учитель життя. Сковорода як гасло часу [Текст] : нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / авт.-упоряд. В. Я. Стадниченко ; переднє слово М. М. Сулими. - Київ : Успіх і кар’єра, 2016. - 493, [2] с. : 32 вкл. арк. кольор. іл. - (“Сковорода – 300” ; кн. 2). - 1000 пр. - ISBN 978-966-2082-17-3
ГРНТИ    ББК
17.01    83.34УКР1


83.3(4УКР)6
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович.
    На березі часу. Ті, котрі поруч [Текст] : спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. - Київ : Либідь, 2016. - 575, [1] с. : фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 558-575. - 1000 пр. -  ISBN 978-966-06-0697-5
ГРНТИ    ББК
17.09.91    83.3(4УКР)6


84.4ВЕЛ
В 14
Вайльд, Оскар.
    Хлопчик-зірка та інші казки [Текст] : зб. : на англ. мові / О. Вайльд. - К. : Знання, 2016. - 207 p. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0150-3
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4ВЕЛ


84.4УКР
В 48
Винниченко, В. К.
    Намисто: Мала проза [Текст] : зб. / В. К. Винниченко ; НАН України Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2016. - 941 с. - 1000 пр. - ISBN 978-966-00-1558-6
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР


84.4ВЕЛ
Г 12
Гаггард, Генрі Райдер.
    Соломонові копальні [Текст] : роман / Генрі Райдер Гаггарт ; пер. з англ. М. Лисиченко, М. Головко. - К. : Знання , 2016. - 271 с. - (English Library). -  ISBN 978-617-07-0407-8
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ


84.4ВЕЛ
Г 12
Гаггард, Генрі Райдер.
    Соломонові копальні [Текст] : роман : англ. мовою / Генрі Райдер Гаггард. - К. : Знання, 2016. - 271 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0150-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ


84.4УКР6-5
Г 69
Горлач, Л.  
    Скрижалі [Текст] : історичні романи у віршах / Л. Горлач. - К. : АВІАЗ, 2015. - 806 с. - 1000 пр.  -  ISBN 978-966-8936-92-0    
    Содержание:
Ніч у Вишгороді
Чисте поле
Мазепа
Мамай
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-5


84.7США
Г 34
Генрі, О.  
    Викуп за вождя червоношкірих та інші оповідання [Текст] : рассказы / О. Генрі ; пер. з англ. Ю. Беген, О. Шалати, В. Лішнянського. - Київ : Знання, 2016. - 254 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0276-0
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.7США


84.7США
Г 34
Генрі О. (Henry O)
    Викуп за Вождя Червоношкірих та інші оповідання [Текст] : оповідання ; англ. мовою. / О. Генрі. - К. : Знання , 2016. - 254 с. - (English Library). - ISBN 978-617-07-0150-3
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.7США


84.4ВЕЛ
Д 45
Діккенс, Чарльз.
    Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами [Текст] : [англ. мовою] / Чарльз Діккенс ; [іл. Г. Коппінга та ін.]. - К. : Знання, 2016. - 175, [1] с. : портр., іл. - (English Library). - Загол. обкл. : Charles Dickens.  A Christmas carol in prose. - Текст: англ. - ISBN 978-617-07-0350-7
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4ВЕЛ


    
84.4УКР6
К 31
Кащенко, А.  
    Над Кодацьким порогом [Текст] : іст. твори / А. Кащенко. - К. : Знання , 2016. - 239 с. - (Скарби: молодіжна серія). - ISBN 978-617-07-0387-3
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6


84.7США
К 79
Крейн, С.  
    Черовний знак звитяги [Текст] : роман / С. Крейн ; пер. з англ. О. Ломакіної. - К. : Знання , 2016. - 159 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-617-07-0415-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.7США


84.4УКР-44
К 82
Кримський, А.  
    Виривки з мемуарів одного старого гріховоди [Текст] : вибране / А. Кримський ; упорядкув. і передм. Ю. Коваліва. - К. : ВЦ Академiя , 2016. - 320 с. - (In crudo). - 1000 пр.  - ISBN 978-966-580-498-7
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР-44


84.4УКР-44
К 84
Крушельницький, А.  
    Той третій: Вибране [Текст] : оповідання / А. Крушельницький ; упорядкув. і передм. Ю. Коваліва. - К. : ВЦ  Академiя, 2016. - 320 с. - (In crudo). - 1000 пр.  -  ISBN 978-966-580-501-4
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР-44


84.4УКР6
К 90
Кулішенко, Г. І.
    Дерева нашої юності шумлять!. [Текст] : зб.: спогади, ст., вірші, пісні, док.,світлини / Г. І. Кулішенко ; упоряд. Ю. М. Кулішенко. - 2-е вид., переробл. - К. : Криниця, 2015. - 240 с. : іл. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-2434-26-2
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6


84.4НОР
Л 82
Лу, Е.  
    Органіст [Текст] : літ.-худож. вид. / Е. Лу, П. Амундсен ; пер. з нор. К. Г. Дуброви ; худож.-оформлювач  Д. О. Самойленко. - Хаpків : Фоліо , 2015. - 511 с. - (Карта світу). - 2000 пр.  - ISBN 978-966-03-7203-0
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4НОР


84.4ВЕЛ
Н 55
Несбіт, Е.  
    Діти залізниці [Текст] : роман / Е. Несбіт ; пер. з англ. О. Ломакіної. - К. : Знання , 2016. - 207 с. - 1000 пр.  -  ISBN 978-617-07-0188-6
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ


84.4УКР1
П 32
Підмогильний, В. П.
    Місто ; Невеличка драма [Текст] : романи / В. П. Підмогильний ; упоряд. та післямова Н. Бернадської. - К. : Знання , 2016. - 439 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-617-07-0414-6
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР1

84.4УКР1-44
П 32
Підмогильний, В.  
    Повість без назви... Вибране [Текст] : зб. / В. Підмогильний ; упрядкув. і передм. Ю. Коваліва. - К. : ВЦ Академiя , 2016. - 320 с. - (In crudo). - 1000 пр.  - ISBN 978-966-580-499-4    
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР1-44


84.4ВЕЛ
С 24
Свіфт, Д.  
    Мандри до різних віддалених країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів [Текст] : роман / Д. Свіфт ; пер. з англ. М. Іванова. - К. : Знання , 2016. - 271 с. - (Скарби: молодіжна серія). - ISBN 978-617-07-0411-5
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ


84.4АВС
Ш 91
Штіфтер, А.  
    Вітіко [Текст] : роман / А. Штіфтер ; пер. з нім. П. В. Таращука ; худож.-оформл. І. М. Алексеєва. - Харків: Бібколектор, 2016. - 793 с. - 1500 пр.  - ISBN 978-617-7013-41-8
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4АВС


84.4УКР6
Я 93
Яцканин, І. Ю.
    Мед і сіль [Текст] : проза / І. Ю. Яцканин. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 192 с. - 1000 пр.  -  ISBN 978-966-457-299-3
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6


85.103(3)я2
К 43
Кир, Джон.
    Импрессионисты [Текст] : альбом / Дж. Кир ; пер. с англ. Е . В . Матвеевой. - Москва : АСТ , 2014. - 64 с. : ил. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-086870-4
ГРНТИ    ББК
18.31    85.103(3)я2


85.313(0)
К 47
    Классическая музыка: история музыки, биографии великих композиторов и музыкантов [Текст] : научно-популярная литература / отв. ред. Ю. Орлова. - Москва : Изд-во "Э", 2015. - 192 с. : ил. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-78671-8
ГРНТИ    ББК
18.41    85.313(0)


85.143(4Укр)-8
Л 36
Левитська, М. С.
    Музи і музика мого театру [Текст] : научно-популярная литература /                                         М. С. Левитська ; передм. А. Солов"яненка,     М. Резніковича. - К.  : Либiдь, 2016. – 240 с. - 1000 пр. - ISBN 978-966-06-0737-8
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.143(4Укр)-8


85.4УКРя2
М 90
Мунін, Г. Б.
    Енциклопедія мистецтва. Дитячий довідник [Текст] : справочное издание / Г. Б. Мунін та ред. кол. - К. : ПП "Агентство по розповсюдженню друку", 2015. - 116 с. : іл. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-96674-1-0
ГРНТИ    ББК
18    85.4УКРя2


85.334.3(4Укр)
П 32
Підлужна, Алла Антонівна.
    Озирнутися в радості... [Текст] : збірка біографічної інформації / А. А. Підлужна ; Державний комітет телебачення і радіомовлення України. - К. : Авіаз, 2015. - 135 с.: 16 вкл. л. - 2000 пр. - ISBN 978-966-8936-96-8
ГРНТИ    ББК
18.45.45    85.334.3(4Укр)


85.12(4УКР)
С 19
Сапура, О. В.
    Народні художні промисли України. Ukrainian folk arts and crafts [Текст] : научно-популярная литература  /  О. В. Сапура ; пер. на англ. Г. О. Теличук, Д. С. Вілкова, А. Г. Брацюк. - К. : ПП "Агентство по розповсюдженню друку", 2015. - 256 с. : іл. -  2000 пр.  - ISBN 978-966-96674-2-7
ГРНТИ    ББК
18.31.51    85.12(4УКР)


85.31(4Укр)-8
С 44
Скорульська, Р.  
    Микола Лисенко. Дні і роки [Текст] : научно-популярная литература / Р. Скорульська, М. Чуєва. - К. : Муз. Україна, 2015. - 744 с. - 1200 пр. - ISBN 978-966-8259-74-6
ГРНТИ    ББК
18.41    85.31(4Укр)-8


85.310.55я73
С 89
Супрун-Яременко, Н. О.
    Поліфонія [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. муз. закл. / Н. О. Супрун-Яременко. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2014. - 512 с. + ноти. - 300 пр.  - ISBN 978-966-382-510-6. - ISBN 978-617-601-020-3
ГРНТИ    ББК


18.41    85.310.55я73
85.3я2
Т 29
    Театр і кіно [Текст] : енциклопедія : для діт. серед. шк. віку / авт.-упоряд.  О. Є. Балазанова ; худож.-оформл. В. М. Карасик. - Хаpкiв :  Фолiо , 2015. - 316 с. : іл. - (Дитяча енциклопедiя). - 2000 пр.  - ISBN 978-966-03-5622-1. - ISBN 978-966-03-7234-4
ГРНТИ    ББК
18.46.45    85.3я2


88.37
К 56
Кові, Стівен.
    7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості [Текст] : монографія / С. Р. Кові. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 384 с. - 5500 пр. - ISBN 978-966-14-2945-0
ГРНТИ    ББК
15.21.51    88.37


92
О-58
Онацький, Євген Дометійович.
    Українська мала енциклопедія [Текст] : у 4 т. / Євген Онацький ; упоряд. та наук. ред. Сергій Білокінь. - вид. 2-е, уточн. - К. : Пульсари, 2016 - ISBN 978-617-615-060-2
    Т. 1 : А-І / [авт. передм. Білокінь С. І., худож.  Мітченко В. С.]. - 561, [3] с. : портр. - 1000 пр.  - ISBN 978-617-615-061-9
ГРНТИ    ББК
13.01.33    92