menu
person
img
Липень-2017
26.89(4Укр)я2
М 18
Малаков, Дмитро Васмльович.
    Від Кудрявця до Лук'янівки [Текст] : науково-популярне видання / Д . В . Малаков. - К. : Либідь  , 2015. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0705-7
ГРНТИ    ББК
39.23    26.89(4Укр)я2


26.89(4Укр)
М 25
Марголіна, Ірина Євгенівна.
    Таємниці дорогожицьких пагорбів [Текст] : науково-популярне видання / Є . Марголіна. - К. : Либідь  , 2014. - 80 с. : іл. - ISBN 978-966-06-0689-0
ГРНТИ    ББК
39.23    26.89(4Укр)


37.24-2
С 37
Симс, Джош.
    Иконы женского стиля [Текст] : издания для досуга / Джош Симс ; пер. с англ. - Москва : КоЛибри, [2015]. - 205, [1] с. : ил. ; 29 см. - Указ.: с. 201-204. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-07639-6               
ГРНТИ    ББК
75.35    37.24-2


63.3(4Укр)я2
Б 43
Бєліков, Олег Михайлович.
    Перлини України [Текст] : фотоальбом / О. М. Бєліков. - Харків : Книжковий Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 207 с. : фотоіл. - 12000 пр.  - ISBN 978-966-14-5666-1
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)я2


63.3(4Укр)я2
Б 43
Беликов, Олег Михайлович.
    Жемчужины Украины [Текст] : фотоальбом / О . М .  Беликов. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2015. - 207 с. : фотоил. - 8000 экз. - ISBN 978-966-14-6925-8
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)я2


63.3(4Укр)4
В 42
    Від Володимира Мономаха до Романа Галицького [Текст] : київський літопис 1113-1199 / автор пер. із старослов. мови, післямови, комент. та приміт. В . В . Яременко. - К.  : Веселка, 2015. - 518 с. : іл. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-01-0455-6 :
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)4


63.3(4УКР)
Г 91
Грушевський, Михайло Сергійович.
    Твори [Текст] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; редкол.: Г. Папакін (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 -     . - ISBN 978-966-603-223-5
    Т. 47, кн. 1 : Ювілейна грушевськіана ; Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви" / [упоряд., авт. передм. В. Тельвак ; пер. з рос. І. Сварника, пер. з пол. В. Романишин, пер. з нім. Л. Янишиної, пер. з чес. О. Блашків]. - 2016. - 574, [2] с. : іл., фот. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Ім. покажч.: с. 565-572. - ISBN 978-966-914-007-4
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)


63.3(4УКР)46
К 17
Каляндрук, Тарас Богданович.
    Дітям про козаків [Текст] : науково-популярна л-ра : для серед. та ст. шк. віку / Т. Б. Каляндрук. - Львів : Апріорі, 2016. - 85 с. : цв.ил. - (Апріорі – дітям). - 5000 пр. -  ISBN 978-617-629-346-0
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)46


63.3(4УКР)6
П 20
Патриляк, Іван.
    "Перемога або смерть" : український визвольний рух у 1939-1960 рр. : історичні нариси / І. Патриляк ; Центр досліджень визвольного руху. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля" ; Львів : Часопис, 2015. - 512 с. : іл. - 3200 пр.  -                                    ISBN 978-966-2720-04-4. - ISBN 978-966-14-9086-3
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)6


63.3(4Укр)
П 49
    Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів". Воєнна історія України від давнини до сьогодення [Текст] : популярне видання / упоряд. К. Галушко. - Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2016. - 352 с. : іл. - 10000 пр.  -                                ISBN 978-617-12-0143-9
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)


63.3(4УКР)
С 30
Семененко, Валерій Іванович.
    Невідомі кохання відомих україннців [Текст] : історичні портрети / В. Семененко. - Харків : Школа, 2010. - 160 с. : портр. - (Історичний архів. Маленькі таємниці великої історії). -  ISBN 978-966-429-050-7
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)

63.3(4УКР)
С 30
Семененко, Валерій Іванович.
    Таємниці, казуси, курйози в українській історії [Текст] : історичні нариси / В. Семененко. - Харків : Школа, 2010. - 160 с. : іл. - (Історичний архів. Маленькі таємниці великої історії). - ISBN 978-966-429-049-1
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)


63.3(4УКР)64
Т 59
Торба, Валентин.
    Я - свідок. Записки з окупованого Луганська [Текст] : [докум.-публіц. вид.] / В. Торба ; за заг. ред. Л. Івшиної. - Вид. друге, переробл. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 384 с. : іл.  - (Бібліотека газети "День"). - 2000 пр.  - ISBN 978-966-8152-72-6
ГРНТИ    ББК
03.29    63.3(4УКР)64


63.3(4УКР)6
Ф 17
Файзулін, Ярослав.
    Україна. У вогні минулого століття [Текст] : постаті, факти, версії : [збірник статей] /  Я. Файзулін, В. Гінда , передм. В. Кіпіані. - Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 352 с. : іл. ; 24 см. - 5000 пр.  - ISBN 978-966-14-8741-2
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)6

66.3(4 Укр)12
М 64
Миронова, Вероника Вадимовна.
    Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст] : сб. / В. В. Миронова. - Харьков : Бибколлектор, 2016. - 174, [1] с. : ил. фот. - 5500 экз. - ISBN 978-617-7013-57-9
ГРНТИ    ББК
11.15.37    66.3(4 Укр)12

66.3(4Укр)12
Ф 53
Филипович, Людмила Олександрівна.
    Майдан і Церква [Текст] : [наук. вид.] / Людмила Филипович ; [за заг. ред. Филипович Л. О. і Горкуші О. В.]. - К. : Техніка, 2015. - 656 с. : фот. - Бібліогр. у виносках. - 500 пр.  - ISBN 978-966-575-209-7  
ГРНТИ    ББК
11.15.41    66.3(4Укр)12

71.1(4УКР)
Д 67
Донцов, Дмитро Іванович.
    Культурологія [Текст] : збірка творів / Дмитро Донцов ; [упоряд. Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. О. А. Гугалова]. - Х. : Бібколектор, 2016. - 602, [4] с. - Комент.: с. 596-597. - Алф. покажч.: с. 598-603. - 1700 пр. - ISBN 978-617-7013-25-8
    ББК
    71.1(4УКР)


71(4УКР)-8
П 71
Преварська, Марта Іванівна.
    Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта [Текст] : [довідник] / [М. І. Преварська]. - К. : Велес, 2016. - 364, [4] с. : фот. - (Гордість і слава України). - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - 1000 пр. - ISBN 978-966-8263-46-4
ГРНТИ    ББК
13    71(4УКР)-8

76.196
Ч-46
Чередниченко, Валерій.
    Про філателію всім [Текст] = About Philately for Everyone : [наук.-попул. вид.] : для юнацтва й дітей, спадкоємців філателістичних колекцій / В. Чередниченко ; передм. Л. Пиріга. - Київ : Смолоскип, 2015. - 112 с. : іл. ; 26 см. - Бібліогр.: с. 110-111. - 2000 пр. - ISBN 978-617-7173-05-1                   (в опр.)
ГРНТИ    ББК
49.47.35    76.196

81.2ГРЕ-4
Н 74
    Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник [Текст] : 22 000 слів та виразів / уклад. Олег Угрінович. - К. : Криниця, 2015. - 415 с. - Бібліогр.: с. 9 (14 назв). -  1 000 экз. - ISBN 978-966-2434-29-3  Парал. тит. арк. грец.
ГРНТИ    ББК
16.41.99    81.2ГРЕ-4

82.3(4УКР)
К 73
    Котигорошко [Текст] : українська народна казка / перек. Ю . Дворецька ; худ. Ю . Сплавник. - К. : Наш час, 2015. - 26 с. : іл. - (Равлик). - 3000 пр.  - ISBN 978-617-7113-10-1
ГРНТИ    ББК
17.71.91    82.3(4УКР)

82.3(4Укр)
С 65
    Сорочинський ярмарок [Текст] : зб. [для дітей серед. шк. віку] / ред. кол. Г. Б. Мунін , О. В. Сапура , Ю. А. Сапура. - К. : ПП "Агентство по розповсюдженню друку", 2015. - 128 с. : іл. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-96674-3-4
ГРНТИ    ББК
17.71    82.3(4Укр)


82.3(4Укр)-6
У45
    Українські народні казки . Казки Наддпіпрянщини [Текст] : зб. / запис. , упоряд. і літ. опрац. М . Зинчук. - Чернівці : Букрек, 2015. - 364 с. : іл. - 1000 пр. - ISBN 978-966-399-273-3
ГРНТИ    ББК
17.71.91    82.3(4Укр)-6


83.3(4Укр)6
С 17
    Самі про себе . Автобіографії українських митців 1920-х років [Текст] : зб. / упоряд.  Р . Мовчан ; Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т . Г . Шевченка НАН України. - К. : ТОВ" Вид-во КЛІО", 2015. - 638 с. : порт. -                    2000 пр.  - ISBN 978-617-7023-36-3
ГРНТИ    ББК
17.01.09    83.3(4Укр)6

84(5ІЗР)
А 24
Агнон, Шмуель Йосеф (1888-1970).
    Нічний постоялець [Текст] : роман / Шмуель Йосеф Агнон ; [пер. з англ. К. Горбатька ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Х. : Фоліо, 2015. - 734, [2] с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - 1000 пр. - ISBN 978-966-03-7187-3  
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(5ІЗР)

84.4УКР6-5
Б 14
Багряний, Іван Павлович.
    Казка про лелек та Павлика-мандрівника  [Текст] : подарунок маленьким / І. П. Багряний ; [іл. І. П. Багряного ; відп. за вип. О. Зінкевич ; вип. ред. Н. Ксьондзик ; худож. ред. Є. Нужний]. - Київ : Смолоскип, 2011. - 46 с. : іл. ; 26 см. - 2000 пр.  -                            ISBN 978-966-2164-46-6 (в м. обкл.)
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-5


84(7США)
Б 43
Беллоу, Сол (1915-2005).
    Герцог [Текст] = [Herzog] : роман / Сол Беллоу ; [пер. з англ. В. Б. Чайковського ; худож.-оформ. Л. П. Вировця]. - Харків : Фоліо, 2016. - 410, [4] с. - (Карта світу). - 2250 пр.  -  ISBN 978-966-03-7522-2
    ББК
    84(7США)

84.4РОС6-44
Б 51
Берсенева, Анна.
    Красавица некстати [Текст] : [роман] / А. Берсенева. - Москва : Эксмо, 2014. - 416 с. ; 20 см. - (Супербестселлер Анны Берсеневой). - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-75504-2
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-44

84.4УКР6-44
Б 72
Бобровников, Олексій.
    Краями Грузії. У пошуках скарбу країни вовків [Текст] : издания для досуга / О. Бобровников ; худ. К. Самхарадзе. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 192 с. : іл., фот. - 1500 пр. -  SBN 978-966-14-8340-7
ГРНТИ    ББК
17.82.40    84.4УКР6-44


84.4УКР6-5
Б 83
Боровко, Микола Маркіянович (1948-).
    П'ятсот миттєвостей [Текст] : (ронделіана) / Микола Боровко ; передм. М . Славинського. - К.  : Генеза, 2016. - 528 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-11-0689-4
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84.4УКР6-5

84(7США)
Б 87
Бредбері, Рей.
    451° за Фаренгейтом [Текст] = Fahrenheir 451° : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.  Є. Крижевича]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 205, [3] с. - (Горизонти фантастики). -  ISBN 978-966-10-1266-9
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(7США)

84.4Укр6-44
В 11
Вільчинський, Олександр Казимирович.
    Криївка [Текст] : повість / О. К. Вільчинський ; [худож. оф. Л. П. Вировець]. - Харків : Фоліо, 2015. - 219 с. ; 17 см. - (Графіті). - 1000 пр.  - ISBN 978-966-03-7188-0 (в тв. опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4Укр6-44

84.4УКР6
В 41
    Віват , степова амазонко ! Лесі Степовичці на третє двадцатиліття [Текст] : присвяти, рецензії, пародії, епіграми, панегірики та епітафії / упоряд. та керівник проекту С . Дикий. - Львів : Ліга - Прес, 2012. - 132 с. : іл. - (Сер. "Львівські пегаси" Вип. 27). -                 220 пр. -  ISBN 978-966-397-095-Х
ГРНТИ    ББК
17.82.82    84.4УКР6

84.4ВЕЛ
В 45
Вілсон , Джаклін.
    Дівчата закохані [Текст] : повість : для ст. шк. віку / Д . Вілсон ; пер. з англ. В . Чернишенка. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2013. - 192 с. - (Сер. "Дівчатка Джаклін"). - ISBN 978-966-10-1850-0
ГРНТИ    ББК                               
17.82.31    84.4ВЕЛ

84.4УКР6-44
В 48
Винничук, Юрій Павлович.
    Вікна застиглого часу [Текст] : зб. / Юрій Винничук ; худож.-оформлювач В . М . Карасик. - Харків : Фоліо, 2015. - 285 с. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-03-7223-8
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84(4УКР)6-44
Г 39
    Героям слава! [Текст] : розповіді для дітей про героїв фронту і тилу / худож. Христина Лукащук ; [упоряд. О. Давидова]. - К. : Мамине сонечко, 2016. - 46, [2] с. : іл. - 5000 пр. - ISBN 978-617-7057-07-8
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84(4УКР)6-44

84.5ИЗР
Г 88
Гроссман, Давид (1954-).
    З ким би побігати [Текст] : роман / Д. Гроссман ; пер. укр. В. М. Верховня ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2016. - 348 с. ; 20 см. - (Карта світу). - 1000 пр. - ISBN 978-966-03-7572-7 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.5ИЗР

84(4УКР)6-44
Д 21
Дацюк, Галина Іванівна.
    Янголи Небесної Чоти [Текст] : історичні нариси / Галина Дацюк ; [худож. оформ. Катерини Ткаченко]. - Чернівці : Букрек, 2016. - 319, [1] с. : фот., іл. - ISBN 978-966-399-815-2
ГРНТИ    ББК
17.82.40    84(4УКР)6-44

84(4УКР)6-44
Д 30
Деменок, Евгений Леонидович (1969-).
    Казус Бени Крика: рассказы об Одессе и одесситах [Текст] : сб. рассказов / Е. Деменок ; худож.-оформитель Л . П . Втровец. - Харьков : Фолио, 2015. - 170 с. - 1000 экз. - ISBN 978-966-03-7379-2
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84(4УКР)6-44


84(4УКР)6-44
Д 36
Дереш, Любко (1984-).
    Намерение! [Текст] : роман / Л. Дереш. - Харьков : Фолио, 2013. - 313 с. - (Граффити = Graffiti). - 2000  экз. - ISBN 978-966-03-5800-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44

84(4РОС)6-44
Е 60
Емец, Дмитрий Александрович (1974-).
    Мефодий Буслаев. Светлые крылья для темного стража [Текст] : повесть : [для сред. шк. возраста] / Д. А. Емец ; худож. И. Варавин. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 416 с. : ил. ; 20 см. - (Мефодий Буслаев). - 2500 экз. - ISBN 978-5-699-24621-2 (в пер.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4РОС)6-44

84.4УКР6-44
Ж 15
Жадан , Сергій (1974-).
    Гімн демократичної молоді [Текст] : ліричні історії / С . В . Жадан ; худож.-оформлювач  І . В . Осіпов. - Хаpкiв  : Фолiо, 2011. - 223 с. - (Графіті). - 2000 пр.  -  ISBN 978-966-03-4641-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
Ж 15
Жадан, Сергей (1974-).
    Ворошиловград [Текст] : роман  / С. Жадан ; [худож. оф. О. Н. Артеменко] ; пер. с укр. - Харьков : Фолио, 2015. - 442 с. - 3000 экз. - ISBN 978-966-03-7163-7    
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4РОС6-7
Ж 41
Жванецкий, Михаил Михайлович.
    Женщины [Текст] : сб. / Михаил Жванецкий. - М. : Эксмо, 2015. - 351 с. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-56374-6 (в пер.) Изд. в суперобл.                                                                             РНТИ    ББК
17.82.70    84.4РОС6-7

84.4УКР6-44
И 64
Ініна, Ніка.
    Хрангели. Якби не вони, світ став би іншим... [Текст] : [роман] : для серед. шк. віку / Н. Ініна. - Харків : Ранок, 2016. - 253 с. : ил. - ISBN 978-617-09-1998-4
ГРНТИ    ББК
17.82.90    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
К 31
Кашницький, Микита.
    Герої далеких і близьких епох [Текст] : издания для досуга / М. Кашницький. - [2-е вид., перероб. і допов.]. - Київ : Самміт-книга, 2016. - 33, [3] с. : іл. - (Уроки мужності). - 1000 пр.  - ISBN 978-617-7434-33-6    
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6-44


84.4УКР6-5
К 44
Кісар, Світлана Григорівна.
    Абетка [Текст] : вірші для дошк. та мол. шк. віку / Світлана Кісар ; [худож. О. С. Дзень]. - К. : Веселка, 2015. - [72] с. : кольор. іл. - 2000 пр. - ISBN 978-966-01-0467-9
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-5


84.5ЯПО
К 12
Кавабата , Ясунарі (1899-1972).
    Сплячі красуні ; Давня столиця ; Стугін гори [Текст] : зб. / Ясунарі Кавабата ; пер. з яп. І . П . Дзюба , М . С . Федоришина ; худ.-оформл. О . Д . Кононученко. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 537 с. - (Б-ка нобелівських лауреатів). - 1500 пр.  -   ISBN 978-966-03-7583-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.5ЯПО

84(4ЧЕХ)
К 14
    Казки для хлопчиків [Текст] : [збірка : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / пер. з чеськ.  . Павлюк ; упоряд. О. Івасюк ; худож. І. Стасюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 72 с. : іл. ; 21 см. - 2000 пр. - ISBN 978-966-399-818-3 (в опр.)

ГРНТИ    ББК
17.82.93    84(4ЧЕХ)


84.4БОС
К 18
Камерич, Меліна (1972-).
    Туфлі до вручення "Оскара" [Текст] : повість / М. Камерич ; пер. з босн. К . Калитко ; худ. - оформл. О . Г . Жуков. - Харків : Фоліо, 2015. - 187 с. - (Карта світу). - Програма “Українська книга” 2015 р. - 2000 пр. - ISBN 978-966-03-7204-7  
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4БОС

84.4УКР6-44
К 59
Кокотюха, Андрій Анатолійович (1970-).
    Автомобіль із Пекарської [Текст] : роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 283 с. : іл. ; 20 см. - (Ретророман). - Бібліогр.: с. 281. - 2500 пр.  - ISBN 978-966-03-7113-2
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
К 59
Кокотюха, Андрій Анатолійович (1970-).
    Різник із Городоцької [Текст] : роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Бібколектор, 2016. - 250 с. : іл. ; 20 см. - 2900 пр. - ISBN 978-617-7013-37-1 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР-44
К 61
Коломійчук, Богдан Вікторович (1984-).
    В'язниця душ [Текст] : повісті / Б. Коломійчук ; худож.-оформлювач Л . П . Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 220 с. - (Ретророман). - 1000 пр.  - ISBN 978-966-03-7344-0    
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР-44

84(4ПОЛ)
К 70
Корчак, Януш (Генрік Гольдшмідт ; 1879-1942).
    Правила життя [Текст] : зб. / Януш Корчак ; пер. з пол. Ю. Попсуєнка ; худож. О. Застанченко ; [післям. М. Гандзій]. - Харків : Бібколектор, 2016. - 538 с. - 2000 пр.  - ISBN 978-617-7013-55-5
ГРНТИ    ББК
17.82    84(4ПОЛ)

84.4УКР6
К 78
    Краю мій, барвисте Придніпров'я [Текст] : збірка / відп. за вип. О . І . Шарабура. - Дніпро : [б. и.], 2016. - 51 с. : іл.                                                                                        ГРНТИ    ББК
17.82    84.4УКР6

84(4УКР)1-5
К 78
    Кращі українські байки [Текст] : [зб.] / уклад. О. В. Зав'язкін ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук. - К. : ДАК Укрвидавполіграфія, 2016. - 224 с.
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84(4УКР)1-5

84.4УКР6-44
Л 64
Литовченко, Тимур Іванович.
    Фатальна помилка [Текст] : авантюрно-історичний роман / Тимур і Олена Литовченки ; [худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Х. : Факт, 2015. - 317, [3] с. - (Історія України в особах). - Дод.: с. 283-318. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-03-7213-9
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84(4УКР)6-5
М 12
Майданович, Тетяна Василівна.
    Країна Українія [Текст] : вірші для дітей дошк. та мол. і серед. шк. віку / Тетяна Майданович ; передм. Л. І. Андрієвського ; іл. І. Є. Хомчак (Гереги). - К. : Криниця, 2016. - 118, [2] с. : кольор. іл., фот. - ISBN 978-966-2434-34-7
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84(4УКР)6-5

84.4УКР6-44
М 15
Макарук, Ігор Васильович.
    Князь варвар . Пркляття волхвів [Текст] : роман / І . В . Макарук , К . І . Макарук ; худож. - оформлювач Л . П . Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2015. - 478 с. - (Історія України в особах). - 1500 пр. - ISBN 978-966-03-7303-7
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6-44


84.5КИТ
М 74
Мо Янь (Гуаня Моє ; 1955-).
    Країна вина [Текст] : роман / Мо Янь ; [пер. з кит. М. В. Савченко ; худож. А. В. Іващук]. - Харків : Фоліо, 2015. - 526 с. ; 17 см. - (Карта світу). - 2000 пр. - SBN 978-966-03-7270-2 (в тв. опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.5КИТ


84(4ФРА)6-44
М 74
Модіано, Патрік (1945-).
    У кафе втраченої молодості [Текст] : роман / П. Модіано; пер. з фр. Я. Коваль. - Харків : Фоліо, 2015. - 122 с. - (Карта світу). - 1500 пр. экз. - ISBN 978-966-03-7316-7 (у паліт.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4ФРА)6-44


84.4УКР6-5
М 87
    Моя Україна [Текст] : вірші  / упоряд. В . І . Паронова ; худ. О . С . Томків. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2015. - 32 с. : іл. - ISBN 966-692-544-3
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-5


84(4УКР)6-44
М 92
Мухарський, Антін.
    Розрив. Як я став "націонал-фашистом", покинув дружину та сімох дітей : автобіографічний роман-концерт / А. Мухарський; післям. Д. Дроздовського; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 222 с. -1500 пр.  - ISBN 978-966-03-7370-9
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44


84.4УКР6-44
Н 20
Найдич, Ніна Митрофанівна.
    Музичні казки [Текст] : зб. / Н. М. Найдич ; худож. Н . Корнєєва , О . Тихонюк ; післямова   В . Кулик. - К. : Веселка, 2015. - 103 с. : іл. - 2000 пр. - ISBN 978-966-01-0447-1
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-44

84.4(4Укр)6-44
Н 37
    Наш захисник . Ми хочемо жити в мирі [Текст] : зб. [для дітей серед. та ст. шк. віку] / ред. кол. Г . Б . Мунін , О . В . Сапура , І . С . Порхун. - К. : ПП "Агентство по розповсюдженню друку", 2015. - 128 с. : іл. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-96674-5-8
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4(4Укр)6-44


84(4УКР)6
Н 40
    Невідоме Розстріляне Відродження [Текст] : антологія / уклад. та передм. Юрія Винничука; [худож. оформ. О. А. Гугалова]. - Харків : Факт, 2016. - 762, [6] с. : фот. -                 1500 пр. - ISBN 978-966-637-811-1
ГРНТИ    ББК
17.82    84(4УКР)6


84.4УКР6-44
Н 44
    Незалежність України [Текст] : зб. / упоряд. В. Дорошенко ; випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга"2016 року. - К. : Мамине сонечко, 2016. - 49 с. : іл. - 2000 пр.  -                   ISBN 978-617-7057-08-5
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
П 12
Павленко, Марина Степанівна (1973-).
    Миколчині історії [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / М. Павленко ; худож. Д. Марцін ; післямова І. Дем’янової. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2015. - 120 с. : іл. ; 20 см. - (Богданова шкільна наука). - 2000 пр.  - ISBN 978-966-10-4198-0 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


8.4УКР6-5
П 14
Палійчук, Олекса Андрійович (1941-).
    Іван-космонавт [Текст] : вірші : для дітей дошк. та мол. шк. віку / О. А. Палійчук ; [худож. оформ. С. Клочко та В. Зайцевої]. - Київ : Боривітер, 2015. - 64 с. : іл. ; 25 см. - 1000 пр.  -  ISBN 978-966-7218-13-3 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.93    8.4УКР6-5


84.4РОС6-44
П 16
Панов, Вадим Юрьевич (1972-).
    Все оттенки черного [Текст] : [фантастический роман] / В. Ю. Панов. - Москва : Эксмо, 2014. - 416 с. ; 21 см. - (Тайный Город). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-13963-7 (в пер.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-44


84(4СЛО)
П 21
Пахор, Борис (1913-).
    Важка весна [Текст] : роман / Б. Пахор ; пер. зі слов. О. І. Дзюби-Погребняк ; худож.-оформ. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2016. - 283 с. ; 20 см. - (Карта світу). -          2400 пр.  -  ISBN 978-966-03-7529-1 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4СЛО)

84.4УКР6-5
П 45
    Поети празької школи. Срібні сурми [Текст] : антологія / упоряд., передмова, та літ. сильвети  М. Ільницький. - Київ : Смолоскип, 2009. - 916 с. ; 20 см. - 2000 пр.  -                                              ISBN 978-966-2164-02-2 (в тв. опр.)    
ГРНТИ    ББК
17.82    84.4УКР6-5

84.4УКР6-44
П 60
Портяк, Василь.
    Охоронителі діви [Текст] : зб. новел / В .  Портяк. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 192 с. - 2000 пр. - ISBN 978-617-7256-64-0
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6-44

84(4АВС)
Р 79
Рот, Йозеф.
    Сто днів ; Левіафан [Текст] ; Левіафан : [повісті] : сб. / Йозеф Рот ; [пер. з нім. П. В. Таращука ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова]. - Х. : Бібколектор, 2016. - 234, [4] с. - 2650 пр. - ISBN 978-966-97234-8-2
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4АВС)


84(4УКР)6-44
Р 90
Рутківський, Володимир Григорович (1937-).
    Потерчата [Текст] : дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й не навчилися : [для серед. та ст. шк. віку] / В. Г. Рутківський ; худож. В. Якубовський. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2013. - 256 с. : ілюстр. ; 22 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-10-3146--2 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84(4УКР)6-44

84(4УКР)6-44
С 25
    Святий Миколай [Текст] : літературно-художнє видання : [для мол. шк. віку] / упоряд. та літ. ред. І. Лемко, худож. оформ. В. Максимовича]. - Л. : Апріорі, 2013. - 23, [1] с. : кольор.іл. - (Апріорі - дітям). - 1000 пр. - ISBN 978-617-629-113-8
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44

84(4УКР)6-44
С 31
Сенцов, Олег Геннадиевич (1976-).
    Купите книгу - она смешная [Текст] : ненаучно-популярный роман с элементами юмора / Олег Сенцов ; [сост. А. А. Паленчук ; худож.-оформитель Л. П. Вировец]. - Харьков : Фолио, 2016. - 217, [3] с. - 3000 экз. - ISBN 978-966-03-7433-1
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44

84.4ВЕЛ
С 44
Скотт, Вальтер (англ. писатель ; 1771-1832).
    Карл Смелый [Текст] : роман / Вальтер  Скотт ; [пер. с англ. Е. Петровой ; коммент. С. Валова]. - М. : Вече, 2015. - 512 с. - (Всемирная история в романах). - 5000 экз. -                                        ISBN 978-5-4444-3822-0 (в пер.)
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ

84.4УКР6-44
С 45
Скрябін, Кузьма (Кузьма Скрябін ; 1968-2015).
    Я , Шонік і Шпіцберген [Текст] : повість / Кузьма Скрябін ; худож. - оформлювач Л . П . Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2015. - 122 с. - (Графіті). - 7000 пр. -                                          ISBN 978-966-03-7346-4
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84(4УКР)6-44кр
С 79
Степовичка, Леся.
    Німці в городі [Текст] : проза: у 2-х кн. / Л. Степовичка. - Дніпро : Ліра, 2016
    Кн. 2. - Дніпро : Ліра, 2016. - 446 с. - ISBN 978-966-383-726-0. - ISBN 978-966-383-388-0
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84(4УКР)6-44кр

84.4УКР6-44
С 79
Стеценко, Станіслав Миколайович.
    Війни художників [Текст] : роман / С . Стеценко ; худож. - оформлювач Л . П . Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 559 с. - 1000 пр. - ISBN 978-617-7012-27-5
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР6-5
С 79
Стельмах, Богдан Михайлович (1943-).
    Малинові дні [Текст] : [вірші : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Б. М. Стельмах ; худож. В. В. Ковальчук. - 2-ге вид. - К. : Веселка, 2015. - 64 с. : кольор. іл. ; 29 см. -                   1000 пр. - ISBN 978-966-01-0451-8 (в опр.)
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84.4УКР6-5
17.82.93

84.4ВЕЛ
С 83
Страуд, Джонатан.
    Кричащая лестница [Текст] : роман / Дж. Страуд ; пер. с англ. К . И . Молькова. - М. : Эксмо , 2015. - 382 с. - (Агентство "Локвуд и компания", Бестселлеры Джонатана Страуда). - 12000 экз. - ISBN 978-5-699-76077-0
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ВЕЛ

84(4УКР)6-44
У 51
Ульяненко, Олесь (1962-2010).
    Сталінка , Дофін Сатани [Текст] ; Дофін Сатани : романи : романи / Олесь Ульяненко ; О . Ульяненко ; [худож.-оформлювач Д. О. Самойленко]. - Харків : Бібколектор, 2013. - 505, [3] с. : фот. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-03-6406-6
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44

84.4УКР1-44
Ф 83
Франко, Іван Якович (1856-1916).
    Фарбований лис [Текст] : казка / І . Франко ; іл. Олега Кіналя. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2011. - 24 с. : іл.
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР1-44

84.4УКР6-44
Ц 17
Цаплиенко, Андрей Юрьевич.
    Империя Четырех Сторон [Текст] : роман / А . Ю . Цаплиенко ; худож. - оформитель   Л . П . Вировец. - Харьков : Фолио , 2014. - 413 с. - 1500 экз. -                                  ISBN 978-966-03-6957-3
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
Ч-42
Чемерис, Валентин Лукич (1936-).
    Амазонка [Текст] : повість із життя Оленки Шовгенової, яка стала Оленою Телігою ; Київ - Соловки : роман-ессе / В. Л. Чемерис ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : ЛА "Час читати", 2016. - 507 с. ; 20 см. - 2400 пр. - ISBN 978-617-7176-09-0 (в опр.)    
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
Ч-42
Чемерис, Валентин Лукич (1936-).
    Марина - цариця московська [Текст] : іст. роман / В . Л . Чемерис ; худож.-оформлювач  О . М . Іванова. - Харків : Фоліо, 2014. - 699 с. - (Історія України в особах). - 1500 пр.  -  ISBN 978-966-03-6745-6
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84.4УКР1-5
Ш 37
Шевченко Т. Г., Тарас Григорович
    Мала книжка("захалявна") [Текст] : факсимільне відтворення автографів поезії 1847-1850 років / Т . Г . Шевченко ; упоряд. , післямова і примітки С . А . Гальченка ; розшифровка факсимільного відтворення Н . І . Лисенко ; фотозйомка С . М . Гавришкевича. - К. : Веселка , 2014. - 951 с. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-01-0598-0
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84.4УКР1-5

84.4УКР6-44
Ш 37
Шевчук , Валерій.
    Порослий кульбабами дворик : у  двох кн. кн. 1 . Жовте світло вікон (1960-1964) [Текст] : невиданні оповідання та новели / В .  Шевчук . - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2015. - 272 с. : іл. - ISBN 978-966-10-4236-9
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
Ш 37
Шевчук , Валерій.
    Порослий кульбабами дворик : у  двох кн. кн. 2 . Халабуда для коханки (1965-2006) [Текст] : невидані оповідання та новели / В . Шевчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 288 с. : іл. - ISBN 978-966-10-4237-6
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР6-44

84.4УКР6-44
Щ 61
Щербак, Юрій Миколайович (1934-).
    Хроніка міста Ярополя [Текст] : вибрана проза / Ю. М. Щербак ; ред. Ю. Буряк. - Київ : Українські пропілеї, 2016. - 676, [2] с. - (In corpore). - 1000 пр. -                                            ISBN 978-966-7015-97-8
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

84(4УКР)6
Я 22
Яворівський, Володимир Олександрович (1947-).
    Марія з полином у кінці століття [Текст] : роман / Володимир Яворівський ; [худож. О. В. Бичко]. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 203 с. : іл. - 2350 пр.  -                                            ISBN 978-966-03-7505-5
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6

84(4УКР)6-44
Я 22
Яворівський, Володимир Олександрович (1947-).
    Найдовша ніч Президента , Лягти!!! Суд іде... [Текст] : романи / В. Яворівський; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 219 с. - 1500 экз. -                                     ISBN 978-966-03-7376-1
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44

84.4УКР6-44
Я 73
Яріш, Ярослав Іванович.
    Сповідь з того світу [Текст] : іст. трилер / Я. Яріш ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2015. - 283 с. - (Історія України в романах). - 2000 пр. - ISBN 978-966-03-7361-7 .
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44

85.143(4Укр)
Б 61
    Катерина Білокур  [Текст] : книга - альбом / упорядн. Н . Л . Розсошинська , М . Ф . Кагарницький. - К. : Мистецтво, 2015. - 152 с. : іл. - 700 пр.  -                                             ISBN 978-966-577-215-2
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.143(4Укр)


85.143(4Укр)
Б 78
    Йосиф Бокшай . Художник правди . Людина правди [Текст] : дослідження творчості / упор. Ф . Ерфан ; худ. оформ. М . Еней. - Ужгород : Карпати, 2016. - 336 с. : іл. - 500 пр.  - ISBN 978-966-671-430-8
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.143(4Укр)


85.163(4Укр)
К 49
Клименко, Олександр Петрович.
    Фронтовий альбом [Текст] : фотоальбом / О . П . Клименко ; Державний комітет телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 року. - К. : АВІАЗ, 2016. - 240 с. : фотоіл. - 800 пр.  - ISBN 978-617-7209-05-7
ГРНТИ    ББК
18.31.61    85.163(4Укр)


85.1я2
К 82
    Крізь віки . Київ в образотворчому мистецтві XII-XX століть [Текст] : альбом / упоряд.  Н . Белічко. - К. : Мистецтво, 2015. - 288 с.: іл. - 500 пр.  - ISBN 978-966-577-216-3
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.1я2


85.1я2
М 65
    Мистецтво Київської Русі [Текст] : альбом / авт. - упоряд. Г . Івакін. - К.  : Мистецтво, 2015. - 304 с. : іл. - 500 пр.  - ISBN 978966-577-214-9
ГРНТИ    ББК
18.31.09    85.1я2


85.12кр
П 30
    Петриківський розпис [Текст] : альбом / гол. ред. Н . Прибєга ; пер. слово А . Вялець ; упоряд. О . Шестакова. - К. : Мистецство, 2015. - 240 с. : іл. - 500 пр.  - ISBN 978-966-577-211-8
ГРНТИ    ББК
18.71.45    85.12кр


85.113(4УКР)
С 77
    Старовинні маєтки України [Текст] : книга - альбом / ідея і концепція вид. І . Родічкіна ; текст та упоряд. іл. матеріалу О . І . Родічкіної. - К. : Мистецство, 2015. - 384 с. : іл. - 500 пр.  - ISBN 978-966-577-215-6
ГРНТИ    ББК
18.31.94    85.113(4УКР)

85.318(4Укр)
У 45
    Українські народні пісні [Текст] : збірник / [упоряд. В. І. Карасьов]. - Київ : Знання, 2015. - 175 с. ; 16 см. - (Скарби). - ISBN 978-966-346-569-2  
ГРНТИ    ББК
17.71.91    85.318(4Укр)

85.335.41
Ф 75
Фольварочний, Василь Іванович.
    На висоті орлиного лету [Текст] : роман-хроніка / В. І. Фольварочний. - Чернівці : Букрек, 2015. - 427 с. : фот., 8 л. фот. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-399-640-0
ГРНТИ    УДК
18.45.45    85.335.41


85.374.3(3)
Х 99
Хэспил, Джеймс.
    Мэрилин Монро. Между славой и одиночеством [Текст] : жизнь легендар. актрисы в эксклюзив. фот. Джеймса Хэспила / Джеймс Хэспил ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой] = Marilyn : The Ultimate Look at the Legend / Haspiel James. - М. : Эксмо, 2012. - 203 с. : фот. - (ВИП-персоны). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-53600-9
ГРНТИ    ББК
18.67.09    85.374.3(3)

88.5
Л 64
Ліфтон, Роберт Джей.
    Технологія "промивки мізків": психологія тоталітаризму [Текст] : громадсько-політична л-ра / Р. Д. Ліфтон ; пер. з англ. - Харків : Віват, 2016. - 416 с. - 1300 пр. - ISBN 978-617-7269-94-5
ГРНТИ    ББК
15.41    88.5


92
Д 22
    Дванадцять місяців 2016 [Текст] : настільна книга-календар : [для мол. та серед. шк. віку] / упоряд. І . Т . Бойко. - К.  : Веселка, 2015. - 199 с. : іл. - 2000 пр.  -  SBN 978-966-01-0453-2
ГРНТИ    ББК
64.01.33    92