menu
person
img
Онлайн довідки за листопад 2017 р.
Питання.
Де можна ознайомитися з теорією інформаційної безпеки?
Відповідь.
Принципи інформаційної безпеки можна вивчити в наступних книгах:
1.    Клаузевиц К.  О войне : [пер. с нем.] / Карл Клаузевиц. – М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. – 862 с.
2.    Сенченко М. Невидимі інформаційні війни нового покоління: Теорія мереже-центричної війни на практиці / Микола Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 11. – С. 3 – 6.
3.     Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відом. Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
4.    Основи інформаційного права України : навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, [та ін.]. – К. : Знання, 2004. – 274 c.
5.    Почепцов Г. Г.  Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).
6.     Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / ред. Ю. С. Шемшученко. – К. : Юрид. думка, 2006. – 384 с.
7.     Соснін О.  Інформаційно-комунікативна компетентність громадянина в процесах формування громадянського суспільства / Олександр Соснін // Віче. – 2012. – № 20. – С. 22 – 26.
8.    . Соснін О.  Про право громадян на інформацію в сучасному суспільстві / Олександр Соснін // Віче. – 2012. – № 8. – С. 24 – 27
9.     Соснін О. Проблеми правового регулювання інформаційної діяльності дипломатії / Олександр Соснін // Зовн. справи. – 2009. – № 2. – С. 40 – 43.
10.    Громико І. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам / І. Громико, Т. Саханчук // Право України. – 2008. – № 8. – С. 130 – 134.
11.     Ковтун В. С.  Інформаційні технології – небезпечний засіб поширення тероризму / В. С. Ковтун // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 10. – С. 39 – 44.
12.     Стоєцький О. Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративні засади / Олексій Стоєцький // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 11. – С. 161 – 164.
13.     Стоєцький О.  Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України / Олексій Стоєцький // Підприємництво, госп-во і право. – 2009. – № 12. – С. 72 – 75
14.     Гастинщиков В. Інформаційна боротьба: стан і проблеми / Валерій Гастинщиков // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 8. – С. 39 – 45.
15.    Гастинщиков В. Цензура як елемент інформаційної війни / Валерій Гастинщиков // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 9. – С. 36 – 39.
16.     Зінько С. Роль новітніх медіа в акціях протесту на Близькому Сході / С. Зінько // Зовн. справи. – 2011. – № 3. – С. 20 – 25.
17.    . Мазуренко Т. Засоби масової інформації у сучасному інформаційному просторі / Тетяна Мазуренко // Університет. –2011. – № 1. – С. 81 – 85.
18.    . Маркова В.  Теорія комунікації Маршалла Маклюена / В. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 11. – С. 31 – 33
19.     Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2004. – 373 с. – (Вища освіта XXI ст.).
20.     Третяк О. А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики / О. А. Третяк // Грані. – 2011. – № 6 (80). – С. 125 – 128.
21.     Юричко А. Вразливість України від інформаційних маніпуляцій у ЗМІ на межі XX – XXI ст. / А. Юричко // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 169 – 173.
Питання.
Де можна почитати про діяльність П. Калнишевського?
Відповідь.
З життям і діяльністю П. Калнишевського можна ознайомитись у наступних джерелах:
1.    Вєнцева Н. О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України у 8 класі: Методичний посібник / Н. О. Вєнцева; за загальною редакцією К. О. Баханова. – Харків: Основа, 2010. – 142 с.
2.    Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі [Текст] : історична література / О. М. Апанович. – Київ: Либідь, 1993. – 288 с.
3.    Коцур Г. Петро Калнишевський в публікаціях «Киевской старины» [Текст] / Г. Коцур // Київська старовина. – 2012. – №2. – С. 161-170.
4.    Печеніна Н. Повсякдене житя запорожців в спогадах Микити Коржа [Текст] / Н. Печеніна, В. Старушенко // Історія в школі. – 2013. – № 2. – С.3-5.
Питання.
Які твори Ліни Костенко є в бібліотеці ?
Відповідь.
1.    Костенко Л. В.  Вибране [Текст] : поезія / Л. В. Костенко. –  К. :  Дніпро, 1989. – 559с. 
          В книгу ввійшли: цикл віршів «Інкрустації» та твори з неопублікованих раніше книг «Зоряний інтеграл» та «Княжа гора», також вірші і поеми останніх десятиліть.
2.    Костенко Л. В. Берестечко [Текст] : історичний роман у віршах /  Л.В.Костенко. – К.: Укр. письменник, 1999. – 99с.
          Історичний роман у віршах «Берестечко» присвячений змалюванню вікопомної трагічної події (поразки війська Богдана Хмельницького під Берестечком 1651р.), осмисленню причин цієї поразки, її ролі в національній історії та Духовному житті нації. Написаний ще в 1966-1967рр., роман тривалий час допрацьовувався автором і був опублікований уже в незалежній Українській Державі в 1999р.
3.    Костенко  Л. В. Берестечко [Текст] : іст. роман / Л.В. Костенко ; авт. післямови І. Дзюба, В. Панченко; іл. С. Якутовича. – К. : Либiдь, 2010. –  232 с. : іл. 
4.    Костенко Л. В. Дума про братів не азовських [Текст] :  драматична поема, старовинний лейтмотив якої звучить то тихіше , то голосніше, залежно від вітрів історії /Л. В. Костенко // Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – К, 2000. – С.147-171.
          Тему для цього твору дав поетесі один-єдиний рядок «Львівського Літопису проте, як  Сахно Черняк після зради перекинчиків добровільно пішов на страту із гетьманом нереєстрового козацтва Павлюком.
          Мотив протиборства між вірністю і  зрадою проходить через увесь твір.
5.    Костенко Л. В. Записки українського самашедшого [Текст] : роман /        Л. В. Костенко. –  5-те вид. –  К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).
6.    Костенко  Л. В. Мадонна Перехресть [Текст] : поезія / Л. В. Костенко. –  К. : Либiдь, 2012. – 112 с. : іл. 
7.    Костенко Л. В. Маруся Чурай [Текст]: історичний роман у віршах  / Л.В.Костенко. – К.: Веселка, 1990. – 159с.: іл.
           З піснями Марусі Чурай рушали в походи козацькі полки гетьмана Богдана Хмельницького. Їх співав і співає український народ. Драматичний,  з філософським осмисленням життя роман у віршах видатної української поетеси, лауреата Державної премії України ім.. Т.Г. Шевченка Ліни Костенко.
8.    Костенко Л. В. Неповторність [Текст]: вірші, поеми / Л.В.Костенко. –К.: Молодь, 1980. – 224с.
          В збірку увійшли твори високої громадської одухотвореності, тонкого ліризму і великої художньої культури («Ікси історії», «Обличчя Сувида»            та інші). Їм притаманні яскрава образність, глибина думки, афористичність.
9.    Костенко  Л. В. Річка Геракліта [Текст]: поезія / Л. В. Костенко; упоряд. та передм. О. Пахльовської; післямова Д. Дроздовського; худож.            С. Якутович. – К. : Либiдь, 2011. – 336 с. : іл. 
10.    Костенко Л. В. Річка Геракліта [Текст] : поезії / Л. В. Костенко ; упоряд. та передм. О. Пахльовської ; худож. С. Якутович. – К. : Либідь, 2011. – 288 с. : іл. 
11.    Костенко Л. В. Сад нетанучих скульптур [Текст]: збірка поезій /  Л.В. Костенко. – К., 1987.
          Збіркою «Сад нетанучих скульптур» (1987) Ліна Василівна довела, що вона належить до тих митців, які вміють крізь вселюдське побачити національне, а крізь національне – вселюдське.
          Великі постаті українських велетнів духу «проходять крізь час», вони належать Україні та усьому людству, вони короновані вічністю як обранці долі. Відданість філософії серця Григорія Сковороди Ліна Костенко продовжила в книзі «Сад нетанучих скульптур».
12.    Костенко Л. В. Триста поезій: поезії / Л. В. Костенко – К. : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2014. – 432.
До книги Ліни Костенко – улюбленої української поетеси кінця другого – початку третього тисячоліття – увійшли найвідоміші її вірші з різних періодів творчості – від ранньої поезії до сьогодні, а також уривки з романів та поем. Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.
Питання.
Куди звертатись жертвам насильства в сім’ї ?
Відповідь.
Якщо ви стали жертвою  або свідком насильства в сім’ї,  – звертайтесь:

     на цілодобову всеукраїнську безкоштовну «гарячу лінію»: 
0 800 500 335 або 386 з мобільного; 
     до поліції за номером 102;
     в управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації  за тел.: (056) 770-67-17
     у Службу у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації за тел.: (056) 732-48-70
     в обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за тел.: (056) 370-48-19, ocssm2004@ua.fm;
     на «гарячу лінію» «Якщо ображають дитину»   обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (056) 370-48-19;
     у центр соціально-психологічної допомоги   за тел.: (056) 376-53-83

 Все дзвінки  анонімні. 
http://adm.dp.gov.ua/
http://www.social-help.dp.ua/

В Дніпрі працює центр ресоціалізації для жертв насильства в сім’ї «Нова Я» (вул. Робоча, 24-а). Тут , також, розташовано реабілітаційний притулок «Шелтер», в якому постраждалим жінкам надають психологічну, психотерапевтичну та юридичну допомогу. Отримати консультацію можна за тел. (098) 34-06-022.
( Сегодня. – 2017. – 27 ноября. – С.8.)
Питання.
Валентин Отамановський ‒ учасник бою під Крутами і відомий історик-краєзнавець Поділля.
Відповідь.
Отамановський Валентин Дмитрович (27 лютого 1893 року – 10 березня 1964 року) 29 січня 1918 року Валентин Отамановський, як юнак (юнкер) Першої Української юнацької військової школи імені Б. Хмельницького, брав участь в бою під Крутами. Значиться серед списку встановлених осіб, що залишились живими. Український історик, краєзнавець, бібліограф, громадський і політичний діяч. Засновник “Братства самостійників” (1914 рік), депутат Української Центральної Ради (1917 рік), засновник Вінницького Кабінету виучування Поділля. Автор першого в Україні історико- правового монографічного дослідження міста (стосувалось м. Вінниці). Жертва сталінського терору. 25 грудня 2015 року в честь Валентина Отамановського названа вулиця у Вінниці.
Більше дізнайтеся з таких інтернет-ресурсів:
Барцьось В. Валентин Отамановський ‒ учасник бою під Крутами і відомий історик-краєзнавець Поділля / В. Барцьось [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://vinnytsya.svoboda.org.ua/news/articles/00044825/  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Безсмертний-Анзіміров Андрій. Валентин Отамановський / А. Безсмертний-Анзіміров [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/valentin-otamanovskij.html  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Він заважав більшовикам творити міфи[Електронний ресурс]  – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vin-zavazhav-bilshovikam-tvoriti-mifi/  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові: пригод. повість / Вал. Злотополець, І. Федів; Післямова М. Слабошпицького; Худож. В. Харченко. – Київ : Ярославів Вал, 2007. – 223 с.: іл. 
Злотополець Валентин. Син України: іст. повість з часів укр. лицарства / Передмова видавництва «Укр. націоналіст». – [Б. м.: б. в., б. р.]. – 20, 223 с. – Репринт. вид. кн.: Син України: іст. повість у 3-х ч. з ілюстр. та мапою / сюжет, опрацювання та ред. Вал. Злотопольця; компонували: І. Федів, В. Злотополець. – К.; Кам’янець; Відень: Вернигора, 1919. – 223 с.
Кароєва Л. Р. Валентин Дмитрович Отамановський /      Л. Р. Кароєва, Л. М.  Шпильова [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://archive.li/kIMMX#selection-37.0-37.64  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Кот С.І. Отамановський Валентин Дмитрович / С. І. Кот [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ: В-во "Наукова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Otamanovskyj_V – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Отамановський Валентин Дмитрович (1893—1964) — історик, бібліограф, краєзнавець, громадський і політичний діяч. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/48228e9c080b3f87/&gws_rd=cr&dcr=0&ei=AzsUWrKsBoXi6AS767vACw  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Робак І.Ю. Валентин Отамановський в українській революції 1917-1921 років / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.myvin.com.ua/ua/pravda/2/148.html  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.
Федоришен О. Забутий вінничанин – Валентин Отамановський / О. Федоришен [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.myvin.com.ua/ua/pravda/2/148.html  – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 21. 11. 2017.