menu
person
img
Серпень-2017 ч.2

37.248
Л 64
Липатова, Галина Викторовна. 
    Вышивка в технике сашико : издания для досуга / Г. В. Липатова ; худож.-оформитель Ю . Ю . Романика. - Хаpьков : Фолио , 2013. - 218 с. : ил. - (Мастер-класс). - ISBN 978-966-03-5765-5. - ISBN 978-966-03-5146-2 
ГРНТИ    ББК
75.35    37.248


63.3(0)
Б 90
Бузина, Олесь Алексеевич (1969-2015). 
    Утешение историей : историческая литература / Олесь Бузина. - К. : Арий, 2015. - 383, [1] с. : іл., фот. - 3000 экз. - ISBN 978-966-498-407-9 
ГРНТИ    УДК
03.09    94(100)
    ББК
    63.3(0)


63.3(4УКР)
Б 90
Бузина, Олесь Алексеевич (1969-2015). 
    Воскрешение Малороссии  : историческая литература / Олесь Бузина. - 2-е изд. - К. : Арий, 2013. - 399, [1] с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 394-397. - 2000 экз. - ISBN 978-966-498-223-5 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)


63.3(4РОС)41
Б 90
Бузина, Олесь Алексеевич (1969-2015). 
    Докиевская Русь [Текст] : историческая литература / О. Бузина. - К. : Арий, 2016. - 272 с. : ил. - 2000 экз. - ISBN 978-966-498-339-3 
ГРНТИ    ББК
03.23.23    63.3(4РОС)41


63.3(4Укр)
Г 95
Гуржій, Олександр Іванович. 
    Історія козацтва . Держава - військо - битви [Текст] : науково-популярне вид. / О . І . Гуржій, Т . В . Чухліб. - К. : Арій, 2015. - 480 с. : іл. - 1000 экз. - ISBN 978-966-498-285-3 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)


63.4(4Укр)
Д 32
Дем'янов, Валентин. 
    Велич Дулібії Рось. Суренж (Таємниці Волинської землі) [Текст] : історична л-ра / В . Дем'янов , О . Андрєєв. - К. : ВЦ ПП "Корлайн", 2007. - 247 с. : іл. - (Витоки слов'янства). - 5000 пр. экз. - ISBN 978-966-95954-2-3 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.4(4Укр)


63.3(4Укр)я6
К 20
Капранови (брати). 
    Мальована історія незалежності України [Текст] : фотоальбом / Капранови (брати) , худож. : Ю . Журавель, О . Костенко, Ю . Васін, О. Коллар, О . Бронзов, Р . Барабах. - К. : Гамазин, 2016. - 80 с. : іл. - 5000 пр.  - ISBN 978-966-1515-94-8 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)я6


63.3(4УКР)6
К 72
Костюк, Микола (1915-1997). 
    Поруч з Яворницьким. Спогади писаря козацького батька [Текст] : спогади / М. Костюк ; упоряд. , передмова та прим. М . Чабана. - Дніпропетровськ : Іма-прес, 2008. - 192 с. : 16 с. вклейки. - 1000 пр. экз. - ISBN 978-966-331-199-9 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)6


63.3(0)5
М 91
Мустафін, Олексій Рафаїлович. 
    Справжня історія Раннього Нового часу [Текст] : історична л-ра / О . Р . Мустафін ; худож.-оформлювач Л . П . Вировець. - Харків : Фоліо, 2014. - 416 с. : іл. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-03-6922-1 
ГРНТИ    ББК
03.09    63.3(0)5


63.3(4УКР)4
Р 92
Ручай, Ганна. 
    Іван Мазепа і я [Текст] : [оповідання про життя гетьмана Івана Мазепи : для мол. та серед. шк. віку] / Г. Ручай ; худож. О. Грищенко. - Київ : Зелений пес : ТОВ "Гамазин", 2016. - 48 с. : іл. ; 22 см. - (12 балів) (Історія України). - На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. - 5000 пр.  - ISBN 978-966-1515-66-5 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
03.27    63.3(4УКР)4


63.3(4УКР)4
Р 92
Ручай, Ганна. 
    Маруся Чурай [Текст] : [оповідання про життя гетьмана Івана Мазепи : для мол. та серед. шк. віку] / Г. Ручай ; худож. І. Гречана. - Київ : Зелений пес : ТОВ "Гамазин", 2016. - 48 с. : іл. ; 22 см. - (12 балів) (Історія України). - На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. - 5000 пр.  - ISBN 978-966-1515-49-8 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
03.27    63.3(4УКР)4


63.3(4Укр)6
С 13
Савченко, Виктор Анатольевич. 
    Проект "Украина". Вольная Одесса - Одесская республика - Юго-Западный край (1917-1919) [Текст] : малоизвестные страницы истории / В . А . Савченко ; худож.-оформитель Е . Д . Кононученко. - Харьков : Фолио , 2013. - 283 с. : ил. - 1500 экз. - ISBN 978-966-03-6379-3 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)6


63.5(4Укр)
У 45
    Україна - єдина країна [Текст] : довідкове вид. - К.  : Глорія, 2016. - 208 с. : іл. - 15000 пр.  - ISBN 978-617-536-640-0 
ГРНТИ    ББК
03.61    63.5(4Укр)


63.3(4Укр)6-8кр
Ч-12
Чабан, Микола Петрович. 
    Діячі Січеславської "Просвіти" (1905 - 1921) [Текст] : біобібліогафічний словник : близько 670 імен / М. П. Чабан ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Дніпропетровськ : Іма-прес, 2002. - 536 с. ; 24 см. - ISBN 966-688-022-9 (в тв. обкл.) 
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4Укр)6-8кр


65.011
Г 37
Геращенко, Алексей Леонидович (1978-). 
    Экономика ХХІ: страны, предприятия, человека [Текст] : научно-популярная литература / А. Геращенко. - Харьков : Фолио, 2015. - 286 с. - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-7292-4 
ГРНТИ    ББК
06.01.11    65.011


Рубрики: ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ -- Общая экономическая теоpия -- Общие основы экономического pазвития, 21 в. -- Популярные издания


66.1(4Укр)
М 75
    Молода нація [Текст] : альманах. Спецвипуск 53. Суспільство й ідеологія : історія та сучасність / редкол. П. Вознюк (гол. ред.) та ін. - К. : Смолоскип, 2015. - 199 с. ; 21 см. - ISBN 978-966-1676-89-2 (в м. обкл.) 
ГРНТИ    ББК
11.09.91    66.1(4Укр)


74.268.51
Д 79
Дубіч, Тетяна Андріївна. 
    Диво-писанка [Текст] : посібник для дітей мол. та ст. шк. віку / Т . А . Дубіч. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 23 с. : іл. - ISBN 966-692-557-5 
ГРНТИ    ББК
14.27.09    74.268.51


74.00я73
П 24
    Педагогіка [Текст] : баз. підруч. для студ. вищ. навч. закладів ІІІ - ІV рівнів акредетації / кол. авторів ; за ред. І . Ф . Прокопенка ; худож.-оформлювач В . М . Карасик. - Харків : Фоліо, 2015. - 572 с. - 1500 пр.  - ISBN 978-966-03-7313-6  
ГРНТИ    ББК
14.35    74.00я73


74.200.58
Л 33
    Лебеді материнства [Текст] : посібник для вчителя / [упоряд.: І. Клід, Н. Новак ; худож.: В. Сандюк, В. Сандюк]. - Т. : Навч. книга - Богдан, 2008. - (Серія " Бібліотека вчителя"). - ISBN 978-966-408-515-8 
ГРНТИ    ББК
14.37    74.200.58


75.81(4Укр)я2
Т 93
Тычина, Андрей Геннадьевич. 
    Украина. Запад. Восток [Текст] : путеводитель / А. Г. Тычина ; худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2016. - 252 с. : цв. ил. - 3000 экз. - ISBN 978-966-03-7383-9 
ГРНТИ    ББК
77.29.33    75.81(4Укр)я2


81.2Укр-4
Б 48
Береза, Тарас. 
    Мова - не калька [Текст] : словник укр. мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. - Львів : Апріорі, 2016. - 662, [2] с. - Л-ра: с. 655-657. - Бібліогр.: с. 660-661. - Бібліогр. в підрядковій прим. - 5000 пр. экз. - ISBN 978-617-629-239-5 
ГРНТИ    ББК
64.01.33    81.2Укр-4


81.2Англ-922
Г 24
Ганцевич, Марина Анатоліївна. 
    English grammar for pupils = Граматика англійської мови для школярів . Кн. 1 [Текст] : зб. вправ / М . А . Ганцевич. - К. : Арій, 2016. - 224 с. - (Англійська мова для дітей). - ISBN 978-966-498-082-8 
ГРНТИ    ББК
16.31.51    81.2Англ-922


81.2Англ-922
Г 24
Гацкевич, Марина Анатоліївна. 
    English grammar for pupils = Граматика англійської мови для школярів . Кн. 3 [Текст] : зб. вправ / М . А . Гацкевич. - К. : Арій, 2016. - 272 с. - (Англійська мова для дітей). - 1500 пр.  - ISBN 978-966-498-084-2 
ГРНТИ    ББК
16.21.39    81.2Англ-922


81.2Англ-922
Г 60
Голицынский, Юрий Борисович. 
    Great Britain . Великобритания [Текст] : пособие по страноведению / Ю . Б . Голицынский. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. - 480 с. : ил. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9925-0790-4 
ГРНТИ    ББК
16.31.51    81.2Англ-922


81.2Пол-4
Т 16
Таланов, Олег Степанович. 
    Польсько-український українсько-польський словник. Понад 100 000 слів [Текст] : словник / О. С. Таланов. - К. : Арій, 2016. - 544 с. - 3000 пр.  - ISBN 978-966-498-236-5 
ГРНТИ    ББК
16.21.31    81.2Пол-4


82.3(4Укр)-5
З-63
Зіновіїв, Климентій. 
    Золоте чересло [Текст] : книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентієм Зіновієвим, поетом кінця ХVII - початку XVIII ст. / К. Зіновіїв ; упоряд., пер. з давньоукр.  О. Шугая, худож. П. Буркут. - К. : Мистецтво, 2016. - 335 с. - 2100 пр. экз. - ISBN 978-966-577-234-7 
ГРНТИ    ББК
18.41.85    82.3(4Укр)-5


83.3(4УКР)6
А 87
    Архів Розстріляного Відродження [Текст] : матеріали арх.-слід. справ укр. письм. 1920-1930-х років / [упорядкув. О. й Л. Ушкалових ; худож. оформ. У. Мельникової]. - К. : Смолоскип, 2010. - 453, [3] с. - Скор.: с. 423-427. - Ім. покажч.: с. 429-447. - 1000 пр.  - ISBN 978-966-2164-17-6 
ГРНТИ    УДК
17.09    821.161.2.09
    ББК
    83.3(4УКР)6


83.3(0)
В 19
Васильева, Елена Константиновна. 
    Знаменитые писатели [Текст] : сб. / Е . К . Васильева, Ю . С . Пернатьев, В . М . Скляренко ; худож.-оформитель О . Н . Иванова. - Харьков : Фолио , 2014. - 379 с. : фото. - (Знаменитые). - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-6709-8 
ГРНТИ    ББК
17.09.09    83.3(0)


83.3(4УКР)
Г 71
Горянич, Марина. 
    Леся Українка і я [Текст] : [оповідання про життя поетеси Лесі Українки : для мол. та серед. шк. віку] / М. Горянич ; худож. Т. Гущина. - Київ : Зелений пес : ТОВ "Гамазин", 2016. - 48 с. : іл. ; 22 см. - (12 балів) (Українська література). - На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. - 5000 пр.  - ISBN 978-966-1515-69-6 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.09.91    83.3(4УКР)


83.3(4Укр)
К 38
    Київські неокласики [Текст] : антологія : [1910-1930-ті : поезія : проза : критика : спогади] / упоряд. Н. Котенко. - Київ : Смолоскип, 2015. - 920 с. : фото. - ISBN 978-617-7173-22-8. - ISBN 978-966-1676-82-3 
    УДК
    8(с)
    ББК
    83.3(4Укр)


821.161.2.09
М 11
Мірошниченко, Лариса. 
    Леся Українка. Життя і тексти [Текст] : текстологічні дослідження / Лариса Мірошниченко ; [передм. М. Коцюбинської ; худож. оформ. М. Леоновича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Смолоскип, 2011. - 260, [4] с. : фото, іл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Дод.: с. 213-260. - ISBN 978-966-2164-15-2 
ГРНТИ    УДК
17.01.09    821.161.2.09
    ББК
    83.3(4УКР)1


83.3(4УКР)6
Н 37
    Наш Дімаров . Статті. Інтерв'ю. Спогади. Листи. Присвяти [Текст] : зб. / [упоряд. Євдокія Дімарова ; ред. Тетяна Щегельська]. - Вид. 2-е, випр. - К. : Фенікс, 2015. - 327, [1] с. : фот. - (Життя славетних : серія біографічних творів). - Бібліогр.: с. 321-324. - Бібліогр. в підрядковій прим. - ISBN 978-966-136-357-0 
ГРНТИ    ББК
17.09.91    83.3(4УКР)6


84.4УКР6-44
А 66
Андрухович, Юрій Ігорович (1960-). 
    Лексикон інтимних міст . Довільний посібник з геопоетики та космополітики [Текст] : авторська енциклопедія / Ю. І. Андрухович. - Чернівці : Книги - ХХІ, Meridian Czernowitz, 2016. - 436 с. - ISBN 978-617-614-128-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6-44


84.4УКР6
А 66
Андрухович, Софія. 
    Сузір’я Курки [Текст] : [для мол. шк. віку] / С. Андрухович ; іл. М. Прохасько ; [фото О. Субач]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 48 с. : іл. ; 22 см. - (Напиши мені книжку). - 4000 пр. экз. - ISBN 978-617-679-236-9 (в опр.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84УКР


84.7АРГ
Б 83
Борхес, Хорхе Луїс (1899-1986). 
    Алеф [Текст] : оповідання / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. В. Шовкун. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-923-097-3 
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.7АРГ


84.7АРГ
Б 83
Борхес, Хорхе Луис (1899-1986). 
    Вигадані історії [Текст] : оповідання / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. В . Шовкуна ; прим. С . Борщевського. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 192 с. - ISBN 978-966-923-098-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.7АРГ


84.4УКР6-44
Б 90
Бузина, Олесь Алексеевич (1969-2015). 
    Моя философия [Текст] : сб. эссе / О. А. Бузина. - К. : Арий, 2016. - 224 с. - 2000 экз. - ISBN 978-966-498-427-7  
ГРНТИ    ББК
17.82.40    84.4УКР6-44


821.161.2-1
В 11
Вінграновський, Микола Степанович (1936-2004). 
    Вибрані твори : у 3-х т. Т. 2 Северин Наливайко [Текст] : роман / М. С. Вінграновський ; вступ. ст. І . Дзюби. - Тернопіль : Богдан, 2004. - 400 с. ; 20 см. - (Маєстат слова). - ISBN 966-692-434-Х (в тв. обкл.). - ISBN 966-692-435-8. - ISBN 966-692-431-5 
ГРНТИ    УДК
17.82.10    821.161.2-1
    ББК
    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
В 48
Винничук, Юрій Павлович (1952-). 
    Груші в тісті [Текст] : автобіографічний роман / Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2015. - 349 с. - 5015 пр. экз. - ISBN 978-966-03-7257-3 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР6-4
В 48
Винничук, Юрій Павлович (1952-). 
    Весняні ігри в осінніх садах [Текст] : роман / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач В. М. Карасик]. - Харків : Фоліо, 2016. - 312, [4] с. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7012-50-3 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-4


84(4УКР)6-44
В 48
Винничук, Юрій Павлович. 
    Мальва Ланда [Текст] : роман / Ю. П. Винничук. - Харків : Фоліо, 2016. - 602 с. - ISBN 978-617-7012-43-5 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44


84(4УКР)
В 48
Винничук, Юрій Павлович (1952-). 
    Цензор снів [Текст] : роман / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 319 с. ; 21 см. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7463-15-2 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)


84(4ПОЛ)
В 55
Вишневський, Януш Леон (1954-). 
    Самотність у Мережі [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. зпол. О. Я. Кравець. - Київ : РІДНА МОВА, 2015. - 424 с. ; 20 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-917-004-0 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4ПОЛ)


84.4УКР6-44
В 67
Волков, Олексій. 
    Вовчий місяць [Текст] : роман / Олексій Волков. - К. : Нора-Друк, 2016. - 462, [2] с. - (Морок). - 2000 пр.  - ISBN 978-966-8659-74-4 
    ББК
    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
Г 12
Гаврилів, Тимофій (1971-). 
    Де твій дім, Одіссею ? [Текст] : поема / Т. Гаврилів. - Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. - 216 с. - ISBN 978-617-7192-16-8 
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84.4УКР6-44


84.4УКР6
Г 70
Горовий, Руслан Володимирович (1976-). 
    Ген воїна [Текст] : повісті, оповідання / Р. В. Горовий. - Львів : Кальварія, 2014. - 158 с. ; 17 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-663-346-3 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)
17.82.32


84.4УКР6-44
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. 
    Лис та інші детективні історії [Текст] : зб. / Мирослав Дочинець ; [худож. оформ. Г. Пономаренко]. - Мукачево : Карпатська вежа, 2016. - 354, [2] с. : портр. - ISBN 978-966-8269-37-7    
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович (1959-). 
    Многії літа. Благії літа [Текст] : заповіти 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в здоров’ї, щасті і радості / М. І. Дочинець ; ред., передм. автора ; мал. К. Кізман. - Мукачево : Карпатська вежа, 2014. - 148 с. : іл. ; 20 см. - 2000 пр.  - ISBN 966-8269-17-9 (в обкл.) 
Видання назване "Книгою року" за Всеукраїнським книжковим рейтингом.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6-44


84.4УКР-5
Ж 15
Жадан, Сергій Вікторович (1974-). 
    Життя Марії [Текст] : книга віршів і перекладів / С. В. Жадан. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2015. - 184 с. : іл. ; 17 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-617-614-085-6 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84(4УКР)-5


84.4УКР6
З-12
Забужко, Оксана (1960-). 
    "І знов я влізаю в танк..." [Текст] : вибрані тексти 2012-2016 : статті, есе, інтерв’ю, спогади / О. Забужко. - Київ : ВД "КОМОРА", 2016. - 416 с. ; 20 см. - 1000 пр.  - ISBN 978-6177286-11-9 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.40    84(4УКР)


84.4ПОЛ
З-28
Зануссі, Кшиштоф (1939-). 
    Стратегії життя, або Як з’їсти тістечко і далі його мати [Текст] : [літер.-худож. вид.] / К. Зануссі ; пер. з пол. Л. Хворост ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 356 с. : іл. ; 22 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-966-03-7354-9 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82    84(4ПОЛ)


84.4ПОЛ6-6
З-28
Зануссі, Кшиштоф. 
    Страта двійника [Текст] : п'єси: пер. з пол. / К. Зануссі. - Харків : Орбіта, 2016. - 202 с. - ISBN 978-966-96018-7-2 
    ББК
    84(4ПОЛ)6-6


84.4Пол
З-28
Зануссі, Кшиштоф. 
    Час помирати [Текст] : спогади, роздуми, анекдоти / К. Зануссі ; пер. з пол. Л. Хворост ; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. - Х. : Фоліо, 2013. - 478 с. - (Карта світу). - ISBN 978-966-03-5898-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4Пол)


84(4УКР)
І-99
Іваничук, Роман Іванович (1929-2016). 
    Євангеліє від Томи [Текст] : триптих повістей / Р. І. Іваничук. - Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2016. - 320 с. ; 20 см. - 4012 пр. экз. - ISBN 978-966-97592-1-4 (в обкл.) 
    
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)


84.4УКР6-44
К 20
Капранови брати 
    Щоденник моєї секретарки [Текст] : роман / Капранови брати. - К. : Гамазин, 2016. - 399 с. - 3000 пр. экз. - ISBN 978-966-1515-30-6 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
К 37
Кешеля, Дмитро Михайлович. 
    Дай сили заплакати [Текст] : роман-колаж / Дмитро Кешеля. - Київ : Академія, 2017. - 127, [1] с. - (Ім'я). - ISBN 978-966-580-503-8 
    ББК
    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
К 61
Коломійчук, Богдан Вікторович (1984-). 
    Небо над Віднем [Текст] : зб. / Богдан Коломійчук ; [худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Харків : Час читати, 2016. - 201, [4] с. - 5015 пр. экз. - ISBN 978-617-7176-07-6 
    ББК
    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
М 15
Макєєв, Валерій. 
    100 днів полону, або Позивний "911" [Текст] : документальна розповідь / В . Макєєв ; худож.-іл. С . захаров ; худож. - оформлювач Л . П . Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 192 с. : іл. - ISBN 978-966-03-7416-4 
ГРНТИ    ББК
17.82.94    84.4УКР6-44


84.7КОЛ
М 27
Маркес, Габріель Гарсія (1927-2014). 
    Кохання під час холери [Текст] : роман / Г . Г . Маркес. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 476 с. - 2000 пр. экз. - ISBN 978-966-03-7144-6 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.7КОЛ


84(4ФРА)6-44/М 29-954960
Мартен-Люган, Аньєс. 
    Щасливі люди читають книжки і п'ють каву [Текст] : роман / А. Мартен-Люган ; пер. з фр. Л. Кононович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 155 с. - ISBN 978-617-679-284-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4ФРА)6-44


84(4УКР)6-44
М 34
Матіос, Марія. 
    Приватний щоденник. Майдан. Війна [Текст] : хроніка / Марія Матіос ; [худож. оформ. Сергія Іванова]. - Львів : Піраміда, 2015. - 353, [3] с. : фот. - ISBN 978-966-441-417-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.94    84(4УКР)6-44


84.4УКР6-44
М 36
Мацко, Ірина. 
    Перехідний вік ... моєї мами [Текст] : повість / Ірина Мацко ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - К. : Академія, 2016. - 127, [1] с. - ISBN 978-966-580-490-1 
    ББК
    84.4УКР6-44


84.7США
П 41
По, Едґар Аллан (1809-1849). 
    Чорний кіт та інші історії [Текст] : [збірка оповідань] / Е. А. По ; пер. з англ. Г. Пехник. - Київ : Знання , 2015. - 190 с. ; 17 см. - (English Library). - 2000 пр. экз. - ISBN 978-617-07-0324-8 (в обкл.) 
    
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.7США


84(4УКР)
П 52
Положій, Євген Вікторович (1968-). 
    Мері та її аеропорт [Текст] : роман / Є. В. Положій ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. - Харків : Бібколектор, 2016. - 282 с. ; 17 см. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7013-39-5 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)


84(4УКР)6-44
П 52
Положій, Євген Вікторович (1968-). 
    Іловайськ [Текст] : розповіді про справжніх людей / Є. В. Положій ; худож.-оформ. В. А. Боднар. - Харків : Фоліо, 2016. - 378 с. ; 20 см. - 5015 пр.  - ISBN 978-966-03-7358-7 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44


84(4УКР)
П 52
Положій, Євген Вікторович (1968-). 
    Потяг [Текст] : роман-газета, оповідання / Є. В. Положій ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. - Харків : Фоліо, 2016. - 252 с. ; 17 см. - (Література). - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7012-56-5 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)
17.82.32


84.4УКР6-44
П 84
Процайло, Андрій Ярославович (1975-). 
    Мер сидить на смерті [Текст] : роман / А. Я. Процайло ; худож.-оформ. О. Д. Кононученко. - Харків : Фоліо, 2016. - 266 с. ; 17 см. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7012-44-2 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
Р 49
Рибалко, Марина (Товстенко). 
    Марічка і Червоний Король. Місто непокірних [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / М. Рибалко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 270 с. ; 20 см. - 7000 пр.  - ISBN 978-617-679-213-0 (в опр.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович.
    Запороги [Текст] : трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-книга, 2015 -     
    Ч. 1 : Петро Сагайдачний. - К. : Самміт-книга, 2015. - 392 с. : іл. - ISBN 978-617-7182-14-5 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович.
    Запороги [Текст] : трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-книга, 2015 -     
    Ч. 2 : Богдан Хмельницький. - К. : Самміт-книга, 2015. - 568 с. : іл. - ISBN 978-617-7182-89-3 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УК)6-44


84.4УКР6-44
Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович.
    Запороги [Текст] : трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-книга, 2016 -     
    Ч. 3 : Іван Мазепа. - К. : Самміт-книга, 2016. - 400 с. : іл. - ISBN 978-617-7182-90-9 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР6-44


84.4УКР6-44
С 17
Самойленко, Володимир Миколайович. 
    Час розкиданого каміння [Текст] : [роман] / В. Самойленко. - К. : Ніка-Центр, 2015. - 168 с. - ISBN 978-966-521-667-4 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44


84.4УКР
С 45
Скрябін, Кузьма (Кузьменко, Андрій Вікторович ; 1968-2015). 
    Проза [Текст] : [збірка] / К. Скрябін ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 378 с. ; 17 см. - 5015 пр.  - ISBN 978-966-03-7411-9 (в обкл.)     
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)


84.4УКР6-44
С 59
Сокульський, Іван Григорович (1940-1992). 
    Листи до Марієчки [Текст] : вибране листування (1981 - 1987) / І. Г. Сокульський; Архів-музей укр.самвидаву. - Київ : Смолоскип, 2000. - 92 с. : іл. ; 20 см. - 1000 пр.  - ISBN 1-889240-40-0 
ГРНТИ    ББК
17.82.90    84.4УКР6-44


84.4ШВЕ
С 77
Старк, Ульф (1944-). 
    Диваки і зануди [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / У. Старк ; пер. зі швед. Г. М. Кирпа. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с. ; 20 см. - 2000 пр.  - ISBN 978-617-679-173-7 (в опр.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4ШВЕ)


84.4НОР
С 89
Сульберг, А. Аудгільд. 
    Хто проти суперкрутих [Текст] = [Kampen rnot superbitchene : повість : для серед. шк. віку] / А. Аудгільд Сульберг ; пер. з норв. Наталя Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 203, [5] с. - ISBN 978-617-679-234-5 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4НОР


84.4УКР6-44
Т 19
Таран, Людмила Василівна. 
    Остання жінка, останній чоловік [Текст] : зб. новел / Людмила Таран. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 271, [1] с. - ISBN 978-617-679-210-9 
ГРНТИ                     ББК
17.82.32    84.4УКР6-44


84.4Укр6-44
Ч-42
Чемерис, Валентин Лукич (1936-). 
    Анна Київська [Текст] : роман / В . Л . Чемерис ; худож.-оформлювач Л . П . Вировець. - Хаpкiв  : Фолiо, 2016. - 220 с. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7012-55-8 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4Укр6-44


84.4ЛИТ
Ц 14
Цайтлер, Валентина. 
    Забуті гріхи  : іст. роман / Валентина Цайтлер ; з лит. пер. В. Журба ; [передм. В. Цайтлер]. - Київ : Балтія-Друк, 2014. - 214, [2] с. - 5000 пр.  - ISBN 978-611-516-008-2 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ЛИТ


84.4УКР6-44
Ч-42
Чемерис, Валентин Лукич (1936-). 
    Сини змієногої богині  : роман-есей / Валентин Чемерис ; [худож.-оформлювач В. М. Карасик]. - Харків : Фоліо, 2016. - 665, [7] с. - (Історія України в романах). - 5015 пр.  - ISBN 978-966-03-7050-0 
    ББК
    84.4УКР6-44


84(4УКР)
Ч-92
Чупа, Олексій Андрійович (1986-). 
    Акваріум  : роман-антиутопія / О. А. Чупа ; передм. Р. А. Семкова. - Харків : Віват, 2015. - 144 с. ; 17 см. - (Вітражі). - 2000 пр.  - ISBN 978-617-690-061-0 (в обкл.) 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)


84(4УКР)6
Я 73
Яріш, Ярослав Іванович (1981-). 
    Судний день : роман / Ярослав Яріш ; [худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Харків : Фоліо, 2016. - 298, [6] с. - 5015 пр.  - ISBN 978-966-637-812-8 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6


84(4УКР)6-44
Я 73
Яріш, Ярослав Іванович (1981-). 
    Сповідь з того світу  : іст. трилер / Я. І. Яріш ; [худож.-оформлювач Л. П. Вировець]. - Харків : Бібколектор, 2016. - 282, [4] с. - 5015 пр.  - ISBN 978-617-7013-44-9 
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84(4УКР)6-44


85.15
Л 93
    Люблю тебе, матусю : набір листівок. - К. : Фенiкс, 2015. - 40 с. : іл. - ISBN 978-1-909855-79-3 
ГРНТИ    ББК
18.31.41    85.15


86.2
К 19
Каныгин, Юрий Михайлович. 
    Закат Эры . Homo Sapiens'a . Энергия прогресса : научно-популярная литература / Ю . М . Каныгин. - К. : Арий, 2015. - 224 с. - (История в человеческом измерении). - 1000 экз. - ISBN 978-966-498-421-5 
ГРНТИ    ББК
21.01    86.2