menu
person
img
Нормативні акти, на яких базується діяльність бібліотеки
 
Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 898-р. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/898-2016-%D1%80

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки: Указ Президента України. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580/2015